Trwa nabór na atrakcyjne studia podyplomowe na UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Trwa nabór na atrakcyjne studia podyplomowe na UO

Uniwersytet Opolski oferuje wciąż jeszcze dostępne atrakcyjne studia podyplomowe - nabór trwa. Sprawdź szczegóły.

Jedna z propozycji to dwusemestralne studia podyplomowe Metodyka i metodologia pracy socjalnej na Wydziale Nauk Społecznych. Są to studia kwalifikacyjne, tj. dające uprawnienia zawodowe do pracy w zawodzie pracownika socjalnego. Absolwent posiada kwalifikacje do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z zapisami Ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pełna informacja o studiach znajduje się  TUTAJ

Zapraszamy także na drugą edycję studiów podyplomowych Psychogerontologia. W ramach zajęć słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę przydatną w pracy z osobami starszymi i z osobami z niepełnosprawnościami, zarówno w obszarze sprawowania podstawowej opieki, jak i planowania i organizowania procesów ich aktywizacji. Pełna informacja - TUTAJ

Ponadto Wydział Nauk Społecznych proponuje studia podyplomowe na kierunkach:

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – nabór trwa do 15 października br., pełna informacja - TUTAJ

Pedagogika w zakresie edukacji włączającej – nabór do 15 października, pełna informacja - TUTAJ

Pedagogika specjalna w zakresie edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną – nabór do 15 października, pełna informacja -  TUTAJ

Pedagogika specjalna w zakresie resocjalizacji – nabór do 15 października, pełna informacja -  TUTAJ

Wydział Filologiczny, Instytut Językoznawstwa zapraszają na studia podyplomowe na kierunku Informacja i komunikacja językowa w biznesie i administracji – nabór do 30 września br., pełna informacja - TUTAJ

.