Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Historia i styl

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Międzynarodowa konferencja naukowa pn. Historia i styl

Instytut Językoznawstwa/ Katedra Języka Polskiego zapraszają na cykliczną międzynarodową konferencję naukową pn. Historia i styl, która odbędzie się w dniach 22-23 września 2022 r. w Collegium Maius. 


MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 

Historia i styl

Opole, 22-23 września 2022 roku

  

P R O G R A M   K O N F E R E N C J I

22.09.2022 czwartek

9.00-10.50 obrady plenarne

Muzeum UO (Collegium Maius, pl. Kopernika 11, parter)

 

9.00 – 9.20 Otwarcie konferencji

9.20 – 9.50 Jana Hoffmannová (Praha) K vývoji českého odborného diskurzu: proměny struktury časopiseckých statí v průběhu osmdesáti let

9.50 – 10.20 Artur Rejter (Katowice) Dyskurs w ujęciu historycznojęzykowym. Możliwości i perspektywy badawcze

10.20 – 10.50 Ol’ga Orgoňová (Bratislava) Juraj Dolnik – osvietený slovenský lingvista 20. – 21. storočia

10.50 – 11.20 Przerwa kawowa (hol na parterze Collegium Maius)

 

 

11.20 – 13.20 Obrady w sekcjach

 

 

Sekcja A

Muzeum UO

 (Collegium Maius, parter)

Sekcja B

Sala Plafonowa

(Collegium Maius, parter)

 

 

11.20 – 11.50

Strahinja Stepanov (Novi Sad, online)

Kovid posteri – funkcionalnostilistički i tekstualnolingvistički pristup

Сергій Олександрович Кот (Kijów, online)

Functional style as a structural element of theolinguistics

 

11.50 – 12.20

Magdalena Pietrzak (Łódź)

Kształt stylistyczny sylwetki prasowej (na materiale pracy dziewiętnastowiecznej)

Aleksandra Gjurkova (Skopje, online)

Развојни елементи на религискиот функционалностилски комплекс на македонскиот јазик

 

12.20 – 12.50

 

Dorota Miller (Rzeszów)

Make America great again? Medialne narracje na temat Donalda J. Trampa i Josepha R. Bidena na okładkach tygodników POLITYKA, THE ECONOMIST oraz DER SPIEGEL

Danuta Kowalska (Łódź)

Psałterze Dawidów (1543) Mikołaja Reja wobec stylistycznego wzorca polszczyzny biblijnej pierwszej połowy XVI wieku

 

12.50 – 13.20

Jiří Jelínek (Hradec Králové)

Pervasivní prvky ve stylu českých nakladatelských anotací

Lidia Przymuszała (Opole)

Frazeologia jako środek stylistyczny w „Postylii chrześcijańskiej” Samuela Dambrowskiego

13.20 – 13.50

 

Katarzyna Wyrwas (Katowice, online)

Język i styl Pokraju Andrzeja Saramonowicza

Aleksander Gadomski (Opole)

Исследования религиозного стиля в славяноязычных странах на рубеже ХХ-ХХI вв.

 

 

13.50 – 15.00 Przerwa obiadowa (obiad w restauracji „Cztery pory roku”

przy Filharmonii Opolskiej)

 

 

15.00 – 18.00 Obrady w sekcjach

 

 

Sekcja A

Muzeum UO

 (Collegium Maius, parter)

Sekcja B

Sala Plafonowa

(Collegium Maius, parter)

 

15.00 – 15.30

Marzanna Uździcka (Zielona Góra, oline)

Paratekst – od koncepcji Gérarda Genette’a po współczesną praktykę komunikacyjną

Людмила Мялковська (Łuck, online)

Лінгвостилістична рецепція роману Г. Сенкевича «Вогнем і мечем»

 

 

15.30 – 16.00

 

Iwona Szwed (Rzeszów)

Ewolucja gatunku - oferta pracy w obliczu rozwoju komunikacji elektronicznej

 

Beata Duda, Joanna Przyklenk (Katowice)

„Myśmy byli przesyceni ta historią, którą nam przekazywano…” Między stylem perswazji wojennej a stylem narracji wspomnieniowej – miejsca wspólne

 

16.00 – 16.30

 

Anna Hanus (Rzeszów)

Video tutorial: Geneza i zawiłości genologiczne, Perspektywa germanistyczna

Bernadeta Ciesek-Ślizowska

Katarzyna Sujkowska-Sobisz

Wioletta Wilczek (Katowice)

Przyszłość w odpamiętywaniu przeszłości – uwarunkowania temporalne
oraz aktualizacje przyszłości w opowieściach świadków historii (na
materiale Archiwum Historii Mówionej)

 

16.30 – 17.00  Przerwa kawowa (hol na parterze Collegium Maius)

 

 

17.00 – 17.30

Agnieszka Mac (Rzeszów)

Telewizyjna prognoza pogody – analiza gatunku z perspektywy diachronicznej

Marta Smykała (Rzeszów)

Polskie dyskursy o migracji po 1989 roku. Fazy, charakterystyka, styl

 

17.30 – 18.00

Zofia Bilut-Homplewicz (Rzeszów)

Pozycja i tradycje mediolingwistyki w polskim i niemieckojęzycznym obszarze badawczym na podstawie stylu artykułów programowych o powstaniu dyscypliny

Anna Wojciechowska (Zielona Góra)

O stylu przemówień sądowych Eugeniusza Śmiarowskiego z lat 1920-1925

 

18.30 Uroczysta kolacja (w restauracji „Cztery pory roku”) 

 

23.09.2022 piątek

 

9.00 – 11.30 Obrady w sekcjach

 

 

Sekcja A

Muzeum UO

 (Collegium Maius, parter)

Sekcja B

Sala Plafonowa

(Collegium Maius, parter)

 

9.00 – 9.30

Maria Krauz (Rzeszów)

Od rozmów o filmie do wideorecenzji – o stylu recenzji filmowych Tomasza Raczka

Jiří Zeman (Hradec Králové)

Styl výslovnosti

9.30 – 10.00

 

 

Anetta Gajda (Łódź)

Profesjolekt filmoznawców

 

 

Irmina Kotlarska (Zielona Góra)

Środki językowe służące kształtowaniu kompetencji językowo-komunikacyjnej w zakresie języka angielskiego – przyczynek do badań nad polskim dyskursem glottodydaktycznym

 

 

 

10.00 – 10.30

Лариса Голоюх (Łuck)

Лінгвопрагматика домінантних

концептів художніх текстів

Сергія Жадана

Jana Bílková (Hradec Králové)

Relativa s postfixem –ž, jejich vývoj a uplatněni

v dnešni češtině

 

10.30 – 11.00

Magdalena Hawrysz (Zielona Góra, online)

Historia i styl pod zaborami – Zofia Bukowiecka i jej proza historiograficzna dla dzieci

Miloslav Vondráček  (Opava)

Herbář neboli bylinář tak řečeného Petra Ondřeje Matthioliho, dílo veškeré lékařské přírodní vědy

 

 

11.00 – 11.30

Elżbieta Dąbrowska (Opole)

Pisanie zaczyna się od stylu – styl w artystycznej odmianie pisma

Людмила Петровна Иванова (Kijów)

Критерии идентификации функционального стиля

 

11.30 – 12.00

Bożena Olszewska (Opole)

Kreacje uczonych w utworach dla dzieci i młodzieży Anny Czerwińskiej-Rydel

Halina Gadomska (Opole)

Стилистические особенности лексикографического описания православных эортонимов

 

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa (hol na parterze Collegium Maius) 

 

12.30-14.00 Obrady plenarne

Muzeum UO (Collegium Maius, pl. Kopernika 11, parter)

 

12.30 – 13.00 Krzysztof Maćkowiak (Zielona Góra, online) Stylistyka polska w latach 1945-1959

13.00 – 13.30 Iwona Loewe (Katowice) Historia, inspiracje, ludzie. Studium pewnego stylistycznego dorobku

13.30 – 14.00 Alena Bohunická (Bratilsava, online) Ol’ga Orgoňová a jej úloha v paradigmatike slovenskej štylistiky

14.00 – 14.30 Petr Mareš (Praha) Stylovè proměny žánru dialogu

 

14.30 – 15.00 Zakończenie konferencji

15.00 – Lunch (catering na parterze Collegium Maius)

1
.