Motywy wyboru i oczekiwania wobec uczelni oraz deklarowana aktywność zawodowa studentów Śląska

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Motywy wyboru i oczekiwania wobec uczelni oraz deklarowana aktywność zawodowa studentów Śląska

Na zaproszenie władz Uniwersytetu Opolskiego i członków Sekcji Regionalnych Badań Społecznych Komitetu Nauk o Pracy i Polityce Społecznej Polskiej Akademii Nauk 23 września 2022 o godzinie 10.30 w Sali Senatu w Collegium Maius UO  odbędzie się konferencja pt. „Motywy wyboru i oczekiwania wobec uczelni oraz deklarowana aktywność zawodowa studentów Śląska”.

W programie zaplanowano wystąpienie prof. dr hab. Gertrudy Uścińskiej, przewodniczącej KNoPiPS, prezes ZUS, a także przedstawicieli wiodących uczelni Śląska, prezentujących wyniki wspólnie realizowanego projektu.

Zakończone właśnie badania dotyczyły m.in. rozpoznania motywów i oczekiwań studentów i były prowadzone w następujących ośrodkach: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Śląski i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

W imieniu organizatorów

dr hab. Agata Zagórowska, prof. UO

Sekcja Regionalnych Badań Społecznych KNoPiPS

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN

 

 

.