Zmarł prof. Marian Teodor Kapica

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zmarł prof. Marian Teodor Kapica

Z przykrością środowisko opolskich pedagogów przyjęło wiadomość o śmierci wieloletniego pracownika Instytutu Nauk Pedagogicznych – profesora nadzwyczajnego dra hab. Mariana Kapicy.

Pochodził z dzielnicy Brzezie k. Raciborza (1934 rok). Do szkoły podstawowej uczęszczał w Lubomi oraz w Raciborzu (SP 4, dziś II LO). Od 1945 roku aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego, w komendzie raciborskiego hufca. Był współtwórcą Liceum Medycznego Pielęgniarstwa w Raciborzu, które zaczęło działalność w latach 60. XX w. Kierował tą placówką przez 13 lat. W międzyczasie uzyskał tytuł magistra pedagogiki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu. W tym czasie rozpoczyna się jego praca naukowa. Na przełomie lat 70. i 80. XX wieku pracował w działających w Raciborzu oddziale zamiejscowym Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego w Katowicach.

W roku 1981 związał się zawodowo z Instytutem Pedagogiki Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Został zastępcą kierownika raciborskiego oddziału zamiejscowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Doktorat obronił w 1987 r. w WSP w Opolu, a przewód habilitacyjny pedagogiki zrealizował w 1995 r. na Uniwersytecie w Ołomuńcu. W 2000 r. został decyzją Senatu Uniwersytetu Opolskiego mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Specjalizował się w pedagogice zdrowia i pedagogice społecznej (socjalnej). Znalazło to odzwierciedlenie w wypromowanych i recenzowanych pracach magisterskich i doktorskich. Ważna była dla niego praca ze studentami w ramach naukowego ruchu studenckiego.

Pracując w Opolu do emerytury, ze szczególną troską kierował swe myśli i działania ku miejscu zamieszkania. O Raciborzu zwykł powtarzać, że to jest „jego ojczyzna, jego wielki świat”. Był jednym ze współzałożycieli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu, pierwszym dyrektorem Instytutu Studiów Edukacyjnych, a potem prorektorem tej szkoły w latach 2004-2007.

Prof. Marian Kapica zmarł w wieku 88 lat – 14 sierpnia 2022 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 18 sierpnia 2022 o godz. 13 w Raciborzu na cmentarzu Jeruzalem.

Cześć Jego Pamięci!

.