Studenci Uniwersytetu Opolskiego rozpoczynają realizację międzynarodowego projektu w ramach FORTHEM

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Studenci Uniwersytetu Opolskiego rozpoczynają realizację międzynarodowego projektu w ramach FORTHEM

Dr Iwona Sobieraj i dr Karolina Kupis biorą udział w realizacja projektu w Walencji – na zdjęciu wraz z pracownikami naukowymi i studentami Uniwersytetu z Walencji oraz uczniami jednej ze szkół średnich (archiwum prywatne)   

Studenci socjologii pod kierunkiem dr Iwony Sobieraj i dr Karoliny Kupis oraz studenci biologii i biotechnologii pod kierunkiem dr hab. Ewy Moliszewskiej, prof. UO i mgr Patrycji Hendel podpisali umowę na realizację międzynarodowego projektu: Superbakterie: podnoszenie świadomości społecznej o zagrożeniach związanych z antybiotykoopornością poprzez service-learning(w ramach grantu CivicEngagement) w ramach konsorcjum Forthem.

Projekt rozpocznie się we wrześniu i wezmą w nim udział studenci i pracownicy naukowi z czterech uniwersytetów: Uniwersytetu w Walencji, Uniwersytetu w Palermo, Uniwersytetu w Moguncji i Uniwersytetu Opolskiego.

Przedsięwzięcie jest kontynuacją działań zainicjowanych przez dr Belén Fouz i dr Sergi Maicas i Prieto z Uniwersytetu w Walencji. W kwietniu bieżącego roku dr Iwona Sobieraj oraz dr Karolina Kupis wzięły udział w serii warsztatów i spotkań, wraz z innymi badaczami ze współpracujących przy projekcie uczelni.

Głównym celem projektu jest wzmocnienie świadomości młodzieży szkolnej i ich rodzin na temat zagrożenia superbakteriami, związanego między innymi z nadużywaniem antybiotyków. Studenci we współpracy międzynarodowej przygotują plakaty, informacje i przeprowadzą interakcyjne szkolenia dla młodzieży szkolnej z tej tematyki.

IS

 

.