Mamy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej naszej uczelni. Pięć kategorii A!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Mamy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej naszej uczelni. Pięć kategorii A!

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

w dniu dzisiejszym (30 lipca 2022 roku) otrzymaliśmy wyniki ewaluacji jakości działalności naukowej naszej Uczelni, które niniejszym prezentujemy, dumni z ogólnej oceny Uniwersytetu Opolskiego.

Oto wyniki ewaluacji:

 •  ekonomia i finanse: B+
 •  inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka: B
 •  informatyka: B+
 •  historia: B+
 •  językoznawstwo: A
 •  literaturoznawstwo: A
 •  nauki biologiczne: B+
 •  nauki chemiczne: B+
 •  nauki fizyczne: B+
 •  nauki medyczne: B+
 •  nauki o polityce i administracji: B+
 •  nauki o zdrowiu: A
 •  nauki prawne: B+
 •  nauki teologiczne: A
 •  pedagogika: B+
 •  psychologia: A
 •  sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki: B

Ocena ta jest kolejnym potwierdzeniem wartości badań naukowych prowadzonych w naszej uczelni i rosnącej rangi Uniwersytetu Opolskiego wśród uczelni naszego kraju.

Wyniki ewaluacji są także wyrazem uznania dla efektywności działań wszystkich osób, których praca przyniosła tak wymierne rezultaty. Jednym z nich, ważnym dla Uczelni, jest liczba dyscyplin naukowych z kategorią A - tę kategorię otrzymało pięć dyscyplin, a kolejnych dziesięć otrzymało kategorię B+. Na podkreślenie zasługuje fakt, że niemal wszystkie dyscypliny naukowe ewaluowane w UO, plasują się w kategoriach pozwalających na utrzymanie już posiadanych uprawnień awansowych lub wystąpienie o ich przyznanie.

Koleżanki i Koledzy, jako przedstawiciele naszej wspólnoty akademickiej, którym powierzyliście troskę o jej codzienne funkcjonowanie i rozwój, dziękujemy za wspólny wysiłek, który zdecydowanej większości przyniósł już teraz oczekiwane owoce. Wierzymy i dołożymy starań, by w aktualnej ewaluacji jeszcze pełniej potwierdzić nasze aspiracje. Tymczasem życzymy Wam wszystkim chwil zasłużonego, wakacyjnego odpoczynku.

Władze Rektorskie Uniwersytetu Opolskiego

 

.