Profesura dla ks. Konrada Józefa Glombika z Wydziału Teologicznego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Profesura dla ks. Konrada Józefa Glombika z Wydziału Teologicznego

Ks. Konrad Józef Glombik jest kapłanem diecezji opolskiej, absolwentem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Decyzją prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z 4 lipca 2022 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych w dyscyplinie nauki teologiczne.

     Studia specjalistyczne z teologii moralnej odbył w KUL JPII i Akademii Alfonzjańskiej w Rzymie. Doktorat uzyskał w KUL na podstawie rozprawy na temat etycznych aspektów w dyskusji na temat kary śmierci po II wojnie światowej w Niemczech. Habilitację uzyskał w 2008 r. na Wydziale Teologicznym UO na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Jedność dwojga. Prekursorski charakter personalistycznego rozumienia małżeństwa w ujęciu Herberta Domsa (1890–1977). W 2015 r. odbył staż naukowy w Boston College w USA.

Jest dyrektorem Redakcji Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, redaktorem naczelnym półrocznika „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego”. Koordynuje współpracę Wydziału Teologicznego UO z Wydziałem Teologii Katolickiej w Erfurcie. Jest członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów oraz rady naukowej czasopisma „Teologia i Moralność”. Należy do międzynarodowych organizacji naukowych: Vereinigung für Katholische Sozialethik in Mitteleuropa, Görres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Bioethicists in Central Europe (BCE), Internationale Vereinigung für Moraltheologie und Sozialethik, European Society for Catholic Theology; jest członkiem regionalnego komitetu Europy organizacji Catholic Theological Ethics in the World Church.

W badaniach zajmuje się m.in. problematyką moralności małżeństwa i rodziny oraz życia społecznego, a także zagadnieniami z zakresu etyki seksualnej, sakramentalności małżeństwa oraz teologii i praktyki sakramentu pokuty. Jest autorem kilkunastu książek oraz ponad 180 artykułów naukowych z zakresu różnych zagadnień teologii moralnej oraz historii Kościoła. Ostatnio opublikował monografię pt. Sakramentalne uzasadnienie nierozerwalności małżeństwa. Podstawy – tradycja – kontrowersje (Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego UO, Opole 2021).

Foto: archiwum prywatne

.