Pięć lat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Inwestycje, rozwój, nauka

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Pięć lat Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Inwestycje, rozwój, nauka

Pięć lat temu, w czerwcu 2017 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy województwem opolskim a Uniwersytetem Opolskim, WCM w Opolu zostało – decyzją Sejmiku Wojewódzkiego - przekazane Uniwersytetowi Opolskiemu oraz przekształcone w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Z tej okazji w USK spotkali się rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, marszałek województwa Andrzej Buła, dyrekcja szpitala: dyrektor generalny Dariusz Madera, Andrzej Kucharski - dyrektor ds. lecznictwa, Marcin Miga - dyrektor ds. administracyjnych, Aleksandra Gapińska - dyrektor ds. ekonomicznych – główna księgowa, Maria Grzeczna  - naczelna pielęgniarka.

Podczas krótkiej konferencji prasowej podsumowano minione pięciolecie.

- Przed wszystkim chciałbym bardzo podziękować panu marszałkowi Andrzejowi Bule za podjętą pięć lat temu decyzję – powiedział dyrektor Dariusz Madera. – Dziękuję też rektorowi panu profesorowi Markowi Masnykowi za chęć przyjęcia naszej placówki. Dzięki  temu nasz szpital został przekształcony w szpital uniwersytecki, co otworzyło nam drogę do dalszego rozwoju i dało bardzo szerokie możliwości. Przez te pięć lat zmieniliśmy strukturę organizacyjną, zatrudniliśmy wiele fantastycznych fachowych osób, co pozwoliło rozszerzyć ofertę naszych usług medycznych, rozpoczęliśmy kształcenie studentów kierunku lekarskiego, przeprowadziliśmy wiele inwestycji, co było możliwe między innymi dzięki wsparciu funduszami z Regionalnego Programu Operacyjnego, za co ogromnie dziękuję panu marszałkowi. Jestem też niezmiernie wdzięczny całemu personelowi szpitala, który przez te pięć lat ciężko pracował na rzecz wdrożenia zmian i innowacji, jakie sobie założyliśmy – podkreślił dyrektor Madera.

- Przekazanie Wojewódzkiego Centrum Medycznego Uniwersytetowi Opolskiemu to była bardzo dobra decyzja – stwierdził marszałek Andrzej Buła. – Ludzi, którzy w pewnym momencie podejmują decyzje o zmianach, w tym wypadku o przekazaniu szpitala,  niezwykle cieszy to, że obdarowani tak doskonale wykorzystują swoją szansę świetnie gospodarując szpitalem. I ja się ogromnie cieszę widząc, jak szpital się rozwija. Przez pięć lat zrobiono tu bardzo dużo, ten szpital to nasza duma. Dość powiedzieć, że w ciągu pięciu lat przeprowadzono tu inwestycje o wartości 150 mln zł, z czego 56 mln to środki z RPO, przeznaczone na dziewięć dużych projektów już zakończonych bądź kontynuowanych. Dodam, że dzisiejszą decyzją zarządu województwa przekażemy szpitalowi 3 mln zł na dofinansowanie zakupu angiografu – dodał marszałek.

- To, co się wydarzyło przez ostatnie pięć lat, to dla mnie ogromna satysfakcja – powiedział rektor prof. Marek Masnyk. – Właśnie zaczyna się sesja egzaminacyjna, do której przystąpią między innymi studenci piątego roku kierunku lekarskiego, kształceni także w tym szpitalu. USK odgrywa ogromną rolę w edukowaniu kadry lekarskiej, ale też w pracach badawczych naszych wykładowców. Ostatnio po raz kolejny już awansowaliśmy w rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy” na 9. miejsce wśród uniwersytetów i na 30. wśród publicznych uczelni wyższych. Udział w tym awansie na pewno miał także moduł medyczno-lekarski na naszej uczelni – zaznaczył rektor.  

Gościom  zaprezentowano efekty ostatnich inwestycji: zmodernizowaną rejestrację główną z elektronicznym systemem kolejkowym oraz punkt pobrań laboratorium, stację odbiorczą szpitalnej poczty pneumatycznej, a także będące na ukończeniu Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych, mające być bazą dla prac badawczych na Uniwersytecie Opolskim i w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

ZOBACZ FILM

GALERIA ZDJĘĆ

150 mln zł na modernizację w ciągu pięciu lat

150 mln zł na modernizację i doposażenie w sprzęt pozyskał szpital kliniczny w 5 lat funkcjonowania pod skrzydłami Uniwersytetu Opolskiego. 50 milionów z tej kwoty to pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego.

W tym czasie, m.in. dzięki pozyskaniu nowych specjalistów, wprowadzono też w szpitalu nowe metody i techniki leczenia, rozszerzono skalę badań klinicznych oraz dydaktykę - o kształcenie przyszłych lekarzy.

Na każdym z oddziałów i w poradniach wprowadzane są nowe metody i techniki leczenia, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, unikalnych nawet w skali światowej, np. z zakresu kardiologii inwazyjnej. Mieszkańcy województwa mają teraz na miejscu dostęp m.in. do diagnostyki i leczenia alergii czy chorób endokrynologicznych na oddziale wewnętrznym, otolaryngologicznych operacji wszczepiania implantów ślimakowych, szerokiego spectrum zabiegów chirurgicznych, neurochirurgicznych, ortopedycznych, nefrologicznych, kardiologicznych, kardiochirurgicznych czy okulistycznych.

Przekształcenie szpitala w kliniczny pozwoliło na sięganie do nowych źródeł finansowania inwestycji, a dzięki sprawności zespołu pracowników przez 5 lat pozyskano na ten cel 150 mln zł. Dzięki temu,  m.in. wyremontowano i doposażono SOR, pediatrię, ortopedię, internę, diagnostykę obrazową i laboratoria.

W 2017 r. w szpitalu pojawili się też pierwsi studenci kierunku lekarskiego. Obecnie jest ich 630, a w październiku br. najstarszy rocznik rozpocznie ostatni etap edukacji – pracy pod nadzorem.

Kadra klinicznego szpitala rozszerzyła zakres badań naukowych, co dla pacjentów oznacza dostęp do nowych terapii. W rozwoju badań i kompetencji pracowników medycznych ma pomóc także uruchomienie centrum badań w chorobach cywilizacyjnych i centrum wsparcia badań klinicznych. Na nie także pozyskano zewnętrzne finansowanie, m.in. z unijnego programu regionalnego i Agencji Badań Medycznych. 

Przełomowy rok 2017

Na mocy porozumienia z 9 czerwca 2017 r. zawartego pomiędzy województwem opolskim a Uniwersytetem Opolskim,  WCM w Opolu zostało przekazane Uniwersytetowi Opolskiemu oraz przekształcone w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Było to zdeterminowane utworzeniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim oraz potrzebą wyposażenia uniwersytetu w bazę kliniczną.

Działania na rzecz uruchomienia kształcenia na kierunku lekarskim Uniwersytet Opolski podejmował od wielu lat. Przełomowym momentem było porozumienie zawarte 16 października 2015 r. między marszałkiem województwa opolskiego Andrzejem Bułą a rektorem Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Stanisławem S. Nicieją. Dotyczyło ono udostępnienia jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych do realizacji zadań dydaktycznych na jednolitych studiach magisterskich na Wydziale Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego.

Wkrótce potem rozpoczęto intensywne przygotowania do złożenia wniosku do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wyrażenie zgody na utworzenie kierunku lekarskiego. 10 czerwca 2016 r. decyzją Jarosława Gowina, wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego, nadano Wydziałowi Przyrodniczo-Technicznemu uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim, docelowo na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.

Na podstawie decyzji ministra i wniosku rektora Uniwersytetu Opolskiego prof. dr. hab. Marka Masnyka Sejmik Województwa Opolskiego podjął uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie WCM w Opolu Uniwersytetowi Opolskiemu.

Dla samego Wojewódzkiego Centrum Medycznego rozpoczął się więc nowy etap: po 17 latach poddany został kolejnemu przekształceniu, tym razem w szpital kliniczny. 

Na mocy porozumienia zawartego 9 czerwca 2017 r. między województwem opolskim reprezentowanym przez marszałka oraz wicemarszałka województwa opolskiego a Uniwersytetem Opolskim reprezentowanym przez rektora oraz prorektora ds. zarządzania i rozwoju wszystkie uprawnienia i obowiązki podmiotu tworzącego podmiot leczniczy, tj. PSZOZ WCM w Opolu, zostały przekazane na rzecz Uniwersytetu Opolskiego. Przekazanie nastąpiło w formie umowy darowizny. Akt notarialny został spisany 14 czerwca 2017 r. w Opolu, w siedzibie Uniwersytetu Opolskiego.

Uniwersytet Opolski jako podmiot tworzący 19 czerwca 2017 r. dokonał zmiany statutu szpitala oraz nadał jednostce nazwę Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu.

Następnie uchwałą Senatu Uniwersytetu Opolskiego z 30 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Założeń misji i organizacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Opolskiego” przyjęto dokument programowy regulujący nową misję szpitala, strukturę organizacyjną Uniwersytetu Opolskiego opartą na bazie oddziałów szpitalnych USK w Opolu oraz logo. 

BŁ, EHL

.