„Przemyśl Finanse” – innowacyjny projekt Programu Erasmus+

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Przemyśl Finanse” – innowacyjny projekt Programu Erasmus+

Uniwersytet Opolski na początku bieżącego roku został beneficjentem kolejnego projektu w ramach Programu Erasmus+,  Akcja Kluczowa 2 Partnerstwa w zakresie współpracy – sektor szkolnictwa wyższego.

Liderem projektu pn. ”ReThink Finance – integrating paradigms and digital technologies into financial teaching and literacy” jest Lucian Blaga University of Sibiu, Rumunia. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum we współpracy z University of Siena (Włochy), University of Las Palmas de Gran Canaria (Hiszpania), Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires (Belgia) oraz firmą Bold Technologies SRL (Rumunia). Kierowniczką projektu jest dr hab. Marta Maciejasz, prof. UO, dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów UO, która wraz z drem Robertem Poskartem monitoruje postępy w realizacji projektu. Działania w jego ramach prowadzone są w dwóch obszarach:

- rozwijanie umiejętności cyfrowych nauczycieli akademickich w zakresie włączenia do programów nauczania nowoczesnych metod nauczania wykorzystujących technologie cyfrowe,

- rozwijanie kompetencji studentów w zakresie innowacyjnych dziedzin finansów (finanse cyfrowe, finanse behawioralne, neurofinanse, symulacje finansowe) oraz integracja obecnego oprogramowania, wykorzystywanego w praktyce w ich działalności, w celu lepszego wejścia na rynek pracy w przyszłości.

W ramach projektu studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Ekonomia, jak również pracownicy prowadzący zajęcia z zakresu ekonomii będą mieli odpowiednio możliwość uczestnictwa w szkołach letnich i intensywnych programach szkoleniowych z zakresu nowoczesnych technologii wykorzystywanych w dziedzinie finansów. Beneficjenci projektu otrzymają wsparcie finansowe na realizację tych działań ze środków Unii Europejskiej. Projekt będzie realizowany przez trzy lata, a planowany termin zakończenia działań to 9. stycznia 2025 r.

 

 

2
1
3
.