Prof. Marek Gierlotka nagrodzony przez premiera RP za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Prof. Marek Gierlotka nagrodzony przez premiera RP za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej

Kierownik Oddziału Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu i Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego został doceniony przez premiera Mateusza Morawieckiego jako członek zespołu, który opracował i wdrożył rejestry medyczne, których analiza służy optymalizacji postępowania klinicznego w kardiologii.

- Opracowane i zrealizowane przez nas rejestry są miernikiem jakości w ochronie zdrowia - informuje prof. Marek Gierlotka. - Wśród nich jest prowadzony od 2003 roku Ogólnopolski Rejestr Ostrych Zespołów Wieńcowych PL-ACS, który przyczynił się do wdrożenia i upowszechnienia nowoczesnego modelu leczenia interwencyjnego zawału mięśnia sercowego w Polsce, Narodowa Baza Danych Zawałów Serca AMI-PL oraz Śląska Baza Sercowo-Naczyniowa (SILCARD), które dały podwaliny pod stworzenie i wdrożenie programu koordynowanej opieki po zawale serca KOS-Zawał.

- Dane z tych rejestrów powinny być szeroko wykorzystywane przede wszystkim dla potrzeb leczenia. Analizy oparte na nich mogą być bardzo przydatne przy planowaniu opieki zdrowotnej, a także odpowiednim jej finansowaniu - komentuje prof. Gierlotka.

Pracę na rejestrami zrealizowano pod szyldem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie prof. Gierlotka pracował przez 20 lat. Nagrodzony zespół, kierowany przez prof. Lecha Polońskiego i prof. Mariusza Gąsiora, tworzy kilkunastu lekarzy i inżynier z ośrodków akademickich z Zabrza, Warszawy, Gdańska i Katowic.

"Jestem głęboko przekonany, że prowadzone przez Pana badania stanowią ważny wkład w rozwój nauki” - napisał w liście gratulacyjnym do prof. Gierlotki prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki. Informacje o nagrodach podano podczas transmisji Gali Nauki Polskiej.

Prof. Marek Gierlotka jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii oraz doświadczonym kardiologiem interwencyjnym, przez wiele lat kierującym oddziałami intensywnej terapii kardiologicznej. Obecnie jest kierownikiem Oddziału Kardiologii w USK w Opolu, Kliniki Kardiologii Uniwersytetu Opolskie i dyrektorem Instytutu Nauk Medycznych UO.

Jest też konsultantem wojewódzkim w dziedzinie kardiologii, pomysłodawcą i kierownikiem projektu Opolskiej Bazy Chorób Cywilizacyjnych oraz pomysłodawcą i współtwórcą koncepcji Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych (sercowo-naczyniowych i kręgosłupa), które powstaje w uniwersyteckim szpitalu.

Jako członek zarządu głównego i przewodniczący Komisji Inicjatyw Klinicznych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego prof. Gierlotka zaprojektował, wdrożył i nadzoruje Platformę Naukową PTK, która ma na celu ułatwienie realizacji rejestrowych badań obserwacyjnych przez struktury i jednostki towarzystwa. Obecnie na platformie funkcjonuje ich pięć, a kolejnych pięć przygotowuje się do uruchomienia.

Materiał: USK

.