Uroczyste powołanie kierowników jednostek Instytutu Nauk Medycznych

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uroczyste powołanie kierowników jednostek Instytutu Nauk Medycznych

Uroczyste powołanie kierowników jednostek Instytutu Nauk Medycznych odbyło się 17 marca br. w Collegium Medicum. Uczestniczył w nim rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk, który wręczył kierownikom akty nominacji na obejmowane stanowiska.

Rada Instytutu Nauk Medycznych:

Lek. Wiesława Błudzin – p.o kierownika Oddziału Klinicznego Chorób Zakaźnych

Lek. Władysław Błudzin – p.o kierownika Oddziału Klinicznego Urologii

Prof. UO Zenon Brzoza – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Alergologii, Endokrynologii i Gastroenterologii

Dr n. med. Andrzej Bunio – kierownik Oddziału Klinicznego Geriatrii

Dr n. med. Marek Chowaniec – kierownik Oddziału Klinicznego Ginekologii i Położnictwa

Prof. UO Marek Cisowski – kierownik Kliniki Kardiochirurgii

Prof. UO Tomasz Czarnik – kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Lek. Małgorzata Falenta-Hitnarowicz – p.o. kierownika Oddziału Klinicznego Reumatologii

Dr n. med. Tarsycjusz Kaźmierczuk – kierownik Oddziału Klinicznego Rehabilitacji

Prof. Marian Klinger – kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrologii

Prof. UO Beata Łabuz-Roszak – kierownik Kliniki Neurologii

Prof. UO Dariusz Łątka – kierownik Kliniki Neurochirurgii

Dr n. med. Jarosław Mijas – kierownik Oddziału Klinicznego Pediatrii

Prof. UO Piotr Morasiewicz – kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Prof. Krzysztof Morawski – kierownik Kliniki Otorynolaryngologii

Dr n. med. Ryszard Noparlik – kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Dziecięcej

Prof. Grzegorz Oszkinis – kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej

Dr n. med. Rafał Pławszewski – kierownik Oddziału Klinicznego Okulistyki

Prof. UO Barbara Radecka – kierownik Kliniki Onkologii

Dr n. med. Aleksander Sachanbiński – kierownik Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej

Dr n. med. Ewa Skrzypczyńska – kierownik Oddziału Klinicznego Pulmunologii

Dr n. med. Katarzyna Sznajder – kierownik Zakładu Klinicznego Diagnostyki Obrazowej

Dr n. med. Grażyna Wąsik – Kierownik Oddziału Klinicznego Dermatologii.

ZOBACZ FILM

GALERIA ZDJĘĆ

.