Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Podsumowania i plany

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Podsumowania i plany

Centrum badań i innowacji w chorobach cywilizacyjnych, centrum wsparcia badań klinicznych, laboratorium, poczta pneumatyczna, główna rejestracja i POZ - to projekty inwestycyjne, które rozpoczęto w USK w 2021 roku, a ich zakończenie planowane jest w najbliższych miesiącach.

- 2022 rok zapowiada się owocnie pod kątem inwestycji, które rozpoczęliśmy rok temu i planujemy oddać wkrótce, m.in. wyremontowany punkt pobrań laboratorium, rozbudowaną pocztę pneumatyczną, a w kolejnych miesiącach: Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych, Uniwersyteckie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, nowoczesną rejestrację główną i zmodernizowane wejście oraz pomieszczenia pod przychodnię POZ dla miasta Opola - wylicza Dariusz Madera, dyrektor generalny USK.

– Nowy rok rozpoczęliśmy z certyfikatem ministra zdrowia potwierdzającym spełnienie standardów akredytacyjnych dla leczenia szpitalnego. Potwierdziliśmy też certyfikaty ISO w kilku obszarach. To dobre wiadomości dla nas, ale przede wszystkim dla naszych pacjentów, którym możemy oferować bardziej nowoczesne metody leczenia, w coraz lepszych warunkach, według określonych standardów - komentuje Dariusz Madera.

Coraz więcej pacjentów

W zeszłym roku w USK leczono 190 tys. pacjentów (niemal 117 tys. w poradniach specjalistycznych, 23 tys. - na oddziałach, prawie 43,6 tys. - na SOR-ze).

Najwięcej pacjentów trafiło w specjalistycznych poradniach do: ortopedów (niemal 18,7 tys.), kardiologów (prawie 17,1 tys.), urologów (prawie 14,9 tys.), okulistów (niespełna 13,4 tys., w tym 3,5 tys. dzieci) i chirurgów (ponad 10,1 tys. w tym niemal 6,4 tys. konsultacji w poradni chirurgii naczyniowej).

- W zeszłym roku udzieliliśmy o 20 tys. porad więcej niż w 2020, kiedy obowiązywały lockdowny i uczyliśmy się, jak funkcjonować w czasie epidemii - informuje dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa. - Jako szpital wielospecjalistyczny, prowadzący centrum urazowe, działaliśmy nieprzerwanie, dostosowując się do sytuacji w danym momencie, w zależności od liczby zakażeń i zachorowań.

Spośród ponad 23 tys. pacjentów przyjętych na oddziały szpitalne najwięcej trafiło na: kardiologiczny i okulistyczny (po 2,7 tys.), pediatryczny (2,5 tys.) i chirurgiczny (2,4 tys.). Wykonano prawie 14,5 tys. dializ. Niemal 1,5 tys. pacjentów hospitalizowanych było w szpitalu covidowym, w pierwszym roku jego funkcjonowania.

Wyjątkowe zabiegi i operacje

- Mimo utrudnionych warunków mogliśmy się pochwalić sukcesami, w tym przeprowadzeniem drugiej na świecie operacji małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej z wykorzystaniem gogli, dzięki którym kardiolog oglądał wnętrze serca w czasie rzeczywistym. Zabieg przeprowadził zespół pod kierownictwem dr hab. n. med. Jerzego Sachy - przypomina dyrektor Andrzej Kucharski i do tej listy dodaje: multidyscyplinarny zabieg usunięcia rozległego nowotworu, pierwszy w Europie Środkowej zabieg implantacji najnowszego stentgraftu u pacjenta z tętniakiem aorty brzusznej, pierwszą w Polsce endoskopową separację nowotworu kręgosłupa z zastosowaniem ultranowoczesnych implantów, wystąpienia na międzynarodowych konferencjach ośrodka diabetologii dziecięcej (na temat prowadzenia pacjentów z cukrzycą) oraz alergologów (nt. leczenia pokrzywki).

Szpital rozwijał też działalność naukową - projekt dr. hab. n. med. Tomasza Czarnika dotyczący skuteczności suplementacji witaminy D3 u pacjentów krytycznie chorych, u których stosowana jest ciągła terapia nerkozastępcza, został doceniony grantem (2,5 mln zł) z Agencji Badań Medycznych. W ramach innego konkursu ABM przyznał Uniwersytetowi Opolskiemu i szpitalowi niemal 9 mln zł na utworzenie pierwszego na Opolszczyźnie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. 1 mln zł za aktywność donacyjną z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej otrzymał oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - na doposażenie.

Modernizacje dla komfortu pacjentów

W 2021 r. w szpitalu oddano też zmodernizowany SOR i pediatrię, doposażono oddziały i zakłady w nowy sprzęt, m.in. angiograf dla kardiologów, kolumnę endoskopową do małoinwazyjnych zabiegów kardiochirurgicznych, łóżka czy fotele do pobierania badań laboratoryjnych.

- Miniony rok to były kolejne miesiące działalności w trakcie epidemii. Wymagało to od naszego personelu zaangażowania na najwyższym poziomie, dostosowywania się do sytuacji i szybkiego reagowania. Za ten wysiłek chciałbym wszystkim pracownikom serdecznie podziękować – mówi dyrektor Madera.

Materiał: USK

.