USK - trzy ważne programy profilaktyczne dla mieszkańców Opolszczyzny

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: USK - trzy ważne programy profilaktyczne dla mieszkańców Opolszczyzny

Mieszkańcy całego województwa mogą zgłaszać się badania kolonoskopowe w znieczuleniu w ramach profilaktyki raka jelita grubego oraz do programu rehabilitacji kardiologicznej. Mieszkańcom Opola i powiatu opolskiego dedykowany jest program profilaktyki nadwagi i otyłości. Dzięki pozyskaniu finansowania z unijnej puli regionalnej – łącznie niemal 6,6 mln zł - są one dla uczestników bezpłatne. 

- W minionym roku, pomimo trwającej pandemii, ponad 700 pacjentów skorzystało z bezpłatnych badań kolonoskopowych, oferowanych w ramach profilaktyki raka jelita grubego, natomiast blisko 100 uczestników zgłosiło się do programu rehabilitacji kardiologicznej, którego celem jest umożliwienie powrotu na rynek pracy pacjentom po incydentach sercowo- naczyniowych - informuje Joanna Paterak, kierownik działu odpowiedzialnego w USK w Opolu za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.

Z badań przesiewowych w kierunku nadwagi i otyłości skorzystało natomiast około 1100 osób w wieku od 6 do 65 lat, będących mieszkańcami miasta Opola i powiatu opolskiego. Kolejni zainteresowani mogą się zgłaszać na te badania.

- W bieżącym roku 310 osobom zakwalifikowanym - zgodnie z założeniami tego projektu - do drugiego etapu, zapewnimy multikomplementarną opiekę z zakresu aktywności fizycznej, terapii dietą i wsparcia psychologa, aby mogli zmienić obecny styl życia i mieć motywację do długofalowego działania - podaje Joanna Paterak.

Wszystkie te programy są finansowane z puli unijnej (Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego), którą dysponuje Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Szczegółowe informacje o zasadach rekrutacji do projektów można znaleźć na stronie internetowej szpitala w zakładce „programy profilaktyczne”: https://www.usk.opole.pl/30/48/programy-profilaktyczne.html

- Dzięki pozyskiwaniu dodatkowego finansowania możemy zaoferować mieszkańcom województwa rozszerzony zakres oferty medycznej – dodaje dr n. med. Andrzej Kucharski, dyrektor ds. lecznictwa w USK w Opolu. – Otyłość i towarzyszące jej schorzenia, choroby układu krążenia czy układu pokarmowego zaliczane są do chorób cywilizacyjnych. Zadaniem naszym jest ich leczenie, czym zajmują się m.in. nasi kardiologowie, diabetolodzy, interniści czy chirurdzy. Prowadząc programy badań przesiewowych i profilaktyczne zachęcamy pacjentów do dbania o własne zdrowie, zapobiegania powstawaniu i rozwijaniu się chorób – podkreśla dyrektor Kucharski.

Materiał: USK

.