Ciekawe warsztaty dla pracowników opolskich przedszkoli

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ciekawe warsztaty dla pracowników opolskich przedszkoli

„Neuroróżnorodność Rozwojowego Zaburzenia Koordynacji (DCD) u osób z utrudnieniami w rozwoju. Nowe podejście edukacyjno-interwencyjne” - to tytuł warsztatów realizowanych online od października do grudnia 2021 roku przez dr Jolantę Żarczyńską-Hylę z Instytutu Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego. Szkolenia przeznaczone były dla pracowników przedszkoli publicznych w Opolu; odbyło się jedenaście spotkań, w których uczestniczyły 32 placówki. W kursie wzięło udział prawie 400 nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli wspomagających, a każdy z nich otrzymał certyfikat.

Warsztaty mogły się odbyć dzięki wsparciu Aleksandra Iszczuka, naczelnika wydziału oświaty w ratuszu, oraz dr. hab. Edwarda Nycza, prof. UO, dyrektora Instytutu Nauk Pedagogicznych UO. W przygotowaniu szkoleń pośredniczyło Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO, które było odpowiedzialne za organizację poszczególnych spotkań, kontakt z instytucjami, przygotowanie umów, wystawienie certyfikatów oraz obsługę każdego warsztatu.

Uczestnikom spotkań wyjaśniono pojęcie DCD i przedstawiono potencjalne uwarunkowania oraz statystyki dotyczące skali zjawiska. Dr Żarczyńska-Hyla omówiła także objawy charakteryzujące jednostki z DCD, zapoznała też słuchaczy z historiami dzieci/dorosłych dotkniętych DCD (opierając się na przeglądzie analiz badań jakościowych oraz badaniach własnych).

Prowadząca warsztaty przeanalizowała też światowe programy interwencyjne oraz wytyczne wspierające rozwój i funkcjonowanie osób z DCD. Uczestnicy spotkań mieli okazję zapoznać się z dekalogiem potrzeb osób z Rozwojowym Zaburzeniem Koordynacji Ruchowej, a także wziąć udział w dyskusji, podczas której dr Żarczyńska-Hyla odpowiadała na pytania.

Po warsztatach uczestnicy mogli wypełnić ankietę i wyrazić opinię na ich temat (wypełniono 75 formularzy). Odpowiedzi wskazują, że spotkania były rzetelnie przygotowane i przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat osób dotkniętych DCD, a także zawierały praktyczne wskazówki przydatne w pracy dydaktycznej. Z niektórych komentarzy wynika, że dla części nauczycieli wychowania przedszkolnego temat spotkania był do tej pory nieznany. Słuchacze niejednokrotnie podkreślali w ankietach, że szczególnie interesujące i inspirujące były konkretne przykłady pokazujące, jak można pracować z jednostkami z DCD. Nauczyciele podkreślali, że warsztaty przyczynią się do wnikliwszej obserwacji podopiecznych. Kilka komentarzy zawierało sugestię, by przeszkolić również pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Uczestnicy spotkań podkreślili, że czekają na kolejne szkolenia i będą zachęcać innych do zapoznania się z ofertą warsztatową Uniwersytetu Opolskiego.

Dziękujemy dr Żarczyńskiej-Hyli za zaangażowanie i przygotowanie warsztatów, nauczycielom za liczny i aktywny udział w spotkaniach. Wyrazy wdzięczności kierujemy również do Aleksandra Iszczuka oraz dr. hab. Edwarda Nycza, prof. UO, którzy od początku wspierali cykl szkoleń poświęcony neuroróżnorodności.  

Kolejne warsztaty planowane są w bieżącym roku, grupą docelową będą pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

.