Uwaga, studenci studiów stacjonarnych I stopnia!

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga, studenci studiów stacjonarnych I stopnia!

SJO zaprasza wszystkich studentów studiów stacjonarnych I stopnia do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr letni oraz rejestracji na egzaminy z języków obcych w sesji zimowej.  Informacje na ten temat na podstronie: Rejestracja elektroniczna dla studentów  (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje).

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

Terminy rejestracji:

1. Rejestracja na lektoraty

11.01 – 14.01.2022 r. – I etap dla II i III roku (dla tych studentów, którzy do tej pory nie rozpoczęli lektoratu)
18.01 – 21.01.2022 r. – II etap dla I roku

11.02.2022 r. – zatwierdzenie rejestracji

2. Rejestracja na egzaminy w sesji zimowej: 18.01 – 21.01.2022 r.

UWAGA!

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której zamierzają się Państwo zarejestrować.  Grupy z opisem:"Przepis lektoratu" NIE ODBYWAJĄ ZAJĘĆ i są przeznaczone wyłącznie dla  studentów posiadających UPRAWNIENIA do przepisu lektoratu.

Grupy z opisem "Dla studentów z certyfikatem" są dla studentów posiadających stosowny CERTYFIKAT  B2 uprawniający tylko do przepisu egzaminu. W tym wypadku należy również zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.

.