„Madagaskar - unikalna wyspa baobabów i lemurów”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Madagaskar - unikalna wyspa baobabów i lemurów”

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na  spotkanie z prof. dr. hab. Januszem Słodczykiem, geografem i ekonomistą, specjalizującym się w geografii ekonomicznej i planowaniu przestrzennym oraz historii urbanistyki, który wygłosi wykład pt. „Madagaskar unikalna wyspa baobabów i lemurów”.

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2022 r., o godz. 16.30 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, pl. Kopernika 11.

***

Prof. dr hab. Słodczyk, geograf i ekonomista, wybitny specjalista w dziedzinie planowania oraz przeobrażeń struktury przestrzennej i zrównoważonego rozwoju miast i regionów.  Jest autorem i współautorem pięciu prac zwartych i około 120 artykułów naukowych, oraz  redaktorem naukowym ponad 20 prac zbiorowych. Jest członkiem Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, a także Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska Oddziału PAN w Katowicach. Inicjator i organizator cyklicznych konferencji „Miasto w okresie przemian”, a następnie Miasta XXI wieku, których pokłosiem było opublikowanie w latach 2000- 2008 pod redakcją naukową prof. Janusza Słodczyka 14 tomów zbiorowych. W 2010 roku powołano z inicjatywy profesora i pod jego redakcją czasopismo Studia Miejskie, które stało się ważnym forum dyskusji naukowej dotyczącej miast. Wśród  periodyków naukowych zostały zamieszczone na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictw Wyższego. Był współtwórcą i pierwszym redaktorem anglojęzycznego czasopisma “Economic and Environmental Studies”, które również weszło na listę czasopism punktowanych.

Od 1978 roku prof. Janusz Słodczyk związany z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Opolu, a od 1994 r. z Uniwersytetem Opolskim (do dziś) przeszedł tu wszystkie szczeble kariery naukowej. Był inicjatorem utworzenia na Wydziale Ekonomicznym UO  kierunku gospodarka przestrzenna. Pełnił funkcje: wicedyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych WSP;  kierownika Zakładu Geografii Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej; prodziekana Wydziału Ekonomicznego ds. nauki i współpracy z zagranicą; dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego; prorektora Uniwersytetu Opolskiego ds. nauki i finansów.

 

.