Nagroda naukowa prezesa PAN dla prof. Arkadiusza Nowaka

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagroda naukowa prezesa PAN dla prof. Arkadiusza Nowaka

Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński przyznał prof. dr. hab. Arkadiuszowi Nowakowi z Instytutu Biologii UO nagrodę naukową za redakcję monografii „Illustrated  Flora of Tajikistan and adjacent areas” oraz wyniki badań naukowych zainicjowanego przez prof. Nowaka i realizowanego od 16 lat programu badań roślinności i flory Środkowej Azji.

Nagroda jest uznaniem dla dorobku naukowego oraz docenieniem wysiłku w budowaniu marki polskiej nauki na świecie. Laureatem nagrody jest też współredaktor monografii, prof. Marcin Nobis z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który od początku uczestniczy w programie badań.

Badania środowoazjatyckie prowadzone są przez prof. Nowaka od roku 2006, kiedy to wspólnie z dr. hab. Grzegorzem Kuszą, prof. UO oraz dr. Grzegorzem Kłysem odbyli pierwszą ekspedycję badawczą do Tadżykistanu, podczas której podpisano umowę partnerską między ówczesną Katedrą Biosystematyki a Wydziałem Biologii Uniwersytetu w Duszanbe. Dotychczas w wyniku badań, poza wspomnianą monografią, zespół prof. Nowaka opublikował ponad 100 prac indeksowanych w WoS dotyczących flory, roślinności, taksonomii i biologii konserwatorskiej tego rejonu świata.

Panu profesorowi serdecznie gratulujemy!

MM 

.