Porozumienie o współpracy UO z Gepard Sp. z o.o. podpisane

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Porozumienie o współpracy UO z Gepard Sp. z o.o. podpisane

11 października 2021 r. podpisano porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a firmą Gepard Sp. z o.o. W imieniu firmy podpisał je Gracjan Grela, wiceprezes firmy Gepard, ze strony uczelni dokument sygnował rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk.

Porozumienie zakłada m.in. realizowanie wspólnych projektów skupiających się wokół budowania otwartych relacji ze studentami, programów naukowo-szkoleniowych, udoskonalanie procesu kształcenia na Uniwersytecie Opolskim, współpracę z zakresu transferu technologii.

Gepard sp. z o.o. to nowoczesny ośrodek szkoleniowy z bogatym doświadczeniem Polskiego Związku Motorowego. W 2020 roku firma zakupiła spółkę PZM CSM Sp. z o.o., przekształcając ją w Gepard Wyższa Szkoła Jazdy Sp. z o.o., co stworzyło warunki do budowania nowej jakości i zapewnienia szerokiego wachlarza usług szkoleniowych, opartych na wieloletnich doświadczeniach. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku firma stworzyła nowoczesny ośrodek szkoleniowy, wyposażony w innowacyjne rozwiązania, własną flotę nowych pojazdów i urządzeń transportu bliskiego. Jednak największym potencjałem firmy są ludzie, którzy tworzą zespół Geparda.

Zdaniem Gepard Sp. z o.o. – specjalistów od szkoleń – dobrze wykwalifikowana i doświadczona kadra stanowi trzon każdego sukcesu, nie tylko w biznesie. Mając to na uwadze, Gepard zamierza budować pozytywny wizerunek firmy partnerskiej organizując m.in. warsztaty, szkolenia, wydarzenia tematyczne uzupełnione o konkursy dla społeczności akademickiej Uniwersytetu Opolskiego.  

Koordynatorem współpracy z firmą Gepard sp. z o.o. w Uniwersytecie Opolskim jest Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UO.

.