Będzie pomoc prawna dla uchodźców z Afganistanu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Będzie pomoc prawna dla uchodźców z Afganistanu

Rektor UO prof. Marek Masnyk i dziekan OIRP Katarzyna Bisowska

Porozumienie w celu umożliwienia udziału członków OIRP w Opolu w niesieniu pomocy prawnej uchodźcom z Afganistanu, którzy staraniem Uniwersytetu Opolskiego zostali ewakuowani z Kabulu, podpisano w siedzibie izby 13 października 2021 roku.

Sygnowali je rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk i dziekan OIRP w Opolu Katarzyna Bisowska.

 Pomoc udzielana będzie przez dziewięcioro radców 15 osobom, które dzięki staraniom UO w sierpniu udało się sprowadzić z Kabulu do Opola,a  które obecnie mieszkają na terenie kampusu uniersyteckiego.

Na mocy porozumienia członkowie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu będą świadczyć pomoc prawną na rzecz uchodźców, polegającą na pomocy w uregulowaniu ich statusu prawnego oraz w bieżących sprawach prawnych, z którymi uchodźcy zwrócą się do radców.

- Okręgowa Izba Radców Prawnych zadeklarowała świadczenie wszelkiej pomocy prawnej, która będzie niezbędna przy załatwianiu wielu spraw, jakie czekają Afgańczyków – powiedział rektor Marek Masnyk. Podkreślił, że władze UO cieszą się, iż udało się ocalić i przyjąć uchodźców, którymi uczelnia natychmiast się zaopiekowała się i którzy stali się już częścią akademickiej rodziny.

- Pomoc udzielana będzie przez radców prawnych oraz aplikantów, którzy sami się do tej pracy zgłosili – podkreśla Katarzyna Bisowska, dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu. – Mówią biegle po angielsku, więc nie będzie problemów z komunikacją. Radcy  będą świadczyć pomoc prawną przede wszystkim w uregulowaniu statusu uchodźców. Na pewno pomogą też w wielu innych kwestiach, również dnia codziennego, jeśli będzie taka potrzeba – zapewniła.

W spotkaniu uczestniczyła też Joanna Maksymowicz-Szczepańska, przewodnicząca Komisji Praw Człowieka przy OIRP.
- Myślę, że afgańscy uchodźcy będą potrzebowali pomocy prawnej gdy chodzi np. o rozumienie prawa pracy czy znalezienia mieszkania - powiedziała. - Na razie chyba nie zdają sobie jeszcze sprawy, że ta pomoc będzie im bardzo potrzebna. A przyjdzie taki moment, kiedy zmierzą się z polskim systemem prawnym i wtedy wsparcie osoby kompetentnej będzie po prostu konieczne. I to wsparcie od nas dostaną. 

 

 

.