Nowa książka w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowa książka w Wydawnictwie Uniwersytetu Opolskiego

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazała się książka Małgorzaty Ganczarskiej pt. Wizualizacja w radzeniu sobie z negatywnym stresem przez uczniów w młodszym wieku szkolnym.

Stres jest nieodłącznym elementem życia każdego człowieka i może być zjawiskiem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Funkcjonowanie szkolne uczniów wczesnej edukacji obfituje w obydwa rodzaje stresu. Skoro w życiu szkolnym dziecka pojawia się stres negatywny, warto rozważyć zastosowanie metod czy technik relaksacyjnych.

Jedną z technik relaksu jest znana od wieków wizualizacja. Polega ona na tworzeniu wielozmysłowych obrazów mentalnych, będących odzwierciedleniem pozytywnych pragnień osoby ją praktykującej. Dzięki wizualizacji można zatem odzyskiwać zdrowie, poprawiać swoją kondycję psychiczną czy też osiągać sukcesy np. w nauce.

Oprócz rozważań teoretycznych w książce zawarto opis techniki „Cudowne biurko”, stanowiącej praktyczną propozycję wykorzystania wizualizacji w edukacji wczesnoszkolnej. Pełni ona funkcję profilaktyczną, czyli ma na celu wskazanie uczniom drogi, jaką można podążać, aby radzić sobie z negatywnym stresem spowodowanym nauką szkolną i szkołą. Jednocześnie jej celem jest sprawienie, aby codzienne, monotonne czynności związane z uczeniem się stały się dla dzieci radością ze zdobywania różnych kompetencji. W opracowaniu dokonano również konfrontacji teorii z praktyką edukacyjną, czyli zamieszczono opinie uczniów klasy II – uczestników wizualizacji oraz ich rysunki, a także wypowiedź ich nauczycielki, która od kilku miesięcy systematycznie relaksuje uczniów za pomocą tej techniki.

Małgorzata Ganczarska, Wizualizacja w radzeniu sobie z negatywnym stresem przez uczniów w młodszym wieku szkolnym (Studia i Monografie NR 608),  ISSN 1233-6408, ISBN 978-83-7395-913-2, Opole: Wyd. UO, 2021, format B5, 160 s., oprawa miękka, cena brutto 17,85 zł.

Zapraszamy na stronę Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego: https://wydawnictwo.uni.opole.pl/

.