„Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu” – spotkanie 13 października 2021 roku

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Kształcenie dla rozwoju sektora  usług dla biznesu w Opolu” – spotkanie 13 października 2021 roku

Spotkanie w ramach projektu „Kształcenie dla rozwoju sektora usług dla biznesu w Opolu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, odbędzie się na UO 13 października 2021 r. w Auli Błękitnej Collegium Maius przy Placu Kopernika. Początek godz. 10.

Inicjuje ono wdrożenie innowacyjnego narzędzia dydaktycznego pn. macierz edukacyjna na bazie systemu klasy ERP na Wydziałach Ekonomicznym oraz Filologicznym Uniwersytetu Opolskiego.

W programie między innymi spotkanie z udziałem studentów i prezentacja zadań projektowych realizowanych w roku akademickim 2021/2022, część oficjalna spotkania z udziałem władz uczelni, przedstawicieli SRK - NUB oraz gości, słowo o realizowanym projekcie: macierz edukacyjna w akademickim kształceniu dla biznesu, słowo pracodawcy do studentów - kompetencje z macierzy edukacyjnej i ich znaczenie oraz przydatność dla rynku pracy. 

.