„Psy Pana, czyli rzecz o dominikanach z opolskiej Górki"

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Psy Pana, czyli rzecz o dominikanach z opolskiej Górki"

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców zapraszają na promocję książki prof. dr hab. Anny Pobóg – Lenartowicz „Psy Pana, czyli rzecz o dominikanach z opolskiej Górki".

Spotkanie poprowadzi  dr hab. Andrzej Szczepaniak, prof. UO.

Promocja odbędzie się 27 października 2021 r. o godz. 17 w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego, Plac Kopernika 11, parter, sala 18.

Serdecznie zapraszamy!

***

Prof. dr hab. Anna Pobóg-Lenartowicz - historyk, specjalizująca się w archiwistyce, historii Śląska, kościoła średniowiecznej Polski. Od 1990 r. związana z Instytutem Historii Uniwersytetu Opolskiego. Jej Badania mediewistyczne obejmują obszar Śląska ze szczególnym uwzględnieniem konwentów kanoników regularnych i funkcjonowania klasztorów w życiu społeczno-gospodarczym Śląska  z uwzględnieniem czesko-morawskich kontaktów  cystersów i dominikanów. Kolejnym obszarem zainteresowań badawczych jest życie w mieście oraz portrety i status społeczny kobiet w epoce średniowiecza. Powyższe zagadnienia zaowocowały licznymi publikacjami. Najważniejsze z nich to: Uposażenie i działalność gospodarcza klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI w. (1994); Kanonicy regularni na Śląsku: życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu (1999); A ich czyny były liczne i godne pamięci. Konwent klasztoru kanoników regularnych NMP na Piasku we Wrocławiu do początku XVI wieku (2007); Chmielowice. Siedem wieków istnienia, Opole 1995; Święty Wojciech, Kraków 2001, 2011; Jan Pustułka (1903-1968). Nauczyciel, społecznik, animator życia kulturalnego, Wrocław 2013; Energiczne, władcze, pobożne: księżniczek i księżnych opolskich portret (prawie) własny, Opole 2016; Psy Pana, czyli rzecz o dominikanach z opolskiej Górki, Opole 2020. Z prac popularyzatorskich na uwagę zasługuje  wydana w 2017 roku książka  Od opola do Opola: popularna historia miasta oraz dwie bajki poświęcone historii Opola. Pod jej redakcją ukazało się ponadto kilkanaście innych książek naukowych, w tym 5 tomów Klasztor w kulturze …” oraz 7 poświęconych dziejom Opola i księstwa opolskiego.

 Za zasługi dla popularyzacji historii miasta Opola prof. Anna Pobóg Lenartowicz została członkiem Kapituły 800-lecia Opola. Uczestniczyła w ponad 30 projektach badawczych i popularyzatorskich realizowanych przy wsparciu finansowym  Urzędu Miasta Opola, oraz środków Urzędu Marszałkowskiego.   Zorganizowała ponad 50 konferencji naukowych i popularno-naukowych, wystaw, warsztatów, konkursów dla uczniów i nauczycieli różnych typów szkół.

Od 2003 r. jest członkiem Zarządu Głównego PTH/Głównej Komisji Rewizyjnej, w tym w latach 2012 - 2015 - wiceprezesem PTH. Od 2015 - nadal - członkiem Prezydium ZG PTH; Od 2003 roku jest prezesem opolskiego Oddziału PTH, oraz przewodniczącą Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej. Jest członkiem Stałego Komitetu Mediewistów Polskich,  oraz Komisji Historii Kobiet przy KNH PAN/ZG PTH. W latach 2017-2019 była członkiem Rady Naukowej Instytutu Śląskiego, a od 2018 r. członkiem Rady Naukowo-Programowej Archiwum Państwowego w Opolu.

 

1
.