Nagroda Naukowiec Przyszłości 2021 dla dr Elwiry Bisz z Wydziału Chemii

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nagroda Naukowiec Przyszłości 2021 dla dr Elwiry Bisz z Wydziału Chemii

Dr Elwira Bisz z Wydziału Chemii UO została tegoroczną laureatką nagrody Naukowiec Przyszłości w kategorii nauki ścisłe i techniczne za realizację projektu badawczego pn. „Projektowanie nowych metod sprzęgania krzyżowego z udziałem metali powszechnie występujących w przyrodzie - efektywna droga do zrównoważonej syntezy.”

Nagroda przyznawana jest przez Centrum Inteligentnego Rozwoju (CIR) naukowcom z wizją na przyszłość, realizującym badania służące ludziom i wykazującym proaktywną postawę we współpracy biznesowej.

- To wyróżnienie dla polskich i zagranicznych uczonych realizujących nowatorskie projekty naukowe, które w przyszłości mogą zmienić nasze życie. Nagradzamy autorów badań, którzy chcą wynikom swoich prac dać szansę wpływać na inteligentny rozwój i lepszą przyszłość. Naszą misją jest popularyzowanie wyników badań, aby były użyteczne i społecznie wykorzystywane – czytamy na stronie CIR.

Dr Bisz aktualnie jest adiunktem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego, gdzie od 2019 r. kieruje swoją grupą badawczą. Specjalizuje się w chemii metaloorganicznej. Głównym celem badań realizowanych w jej laboratorium jest opracowywanie nowych metod prowadzenia reakcji metaloorganicznych prowadzących do efektywnej i wydajnej konstrukcji cząsteczek organicznych o dużym potencjale aplikacyjnym, m.in. w otrzymywaniu leków i środków ochrony roślin. Dr Bisz jest kierownikiem grantu NCN, beneficjentką licznych nagród, m.in. stypendium​ ministra nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców. Swoją wiedzę nabywała w ramach kilku staży naukowych, m.in. w firmie Bayer (DE) oraz na Uniwersytecie LMU w Monachium (DE). Ponadto prowadzi aktywną międzynarodową współpracę z jednostkami badawczymi z USA oraz Chin. Od kilku lat uczestniczy także w badaniach rozwojowych prowadzonych przez firmy z województwa opolskiego.

Więcej informacji na temat badań prowadzanych przez laureatkę można znaleźć na stronie https://rzeczo.pl/nowe-metody-sprzegania-krzyzowego/ 

 

 

.