Szkolenie kadry naukowej i dydaktycznej - potrzeby zdrowotne kobiet w ciąży i po porodzie

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Szkolenie kadry naukowej i dydaktycznej - potrzeby zdrowotne kobiet w ciąży i po porodzie

„Innowacyjne kształcenie studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wynikające z lepszego dostosowania oferty dydaktycznej w aspekcie potrzeb zdrowotnych kobiet w ciąży i po porodzie” – szkolenia kadry dydaktycznej i naukowej poświęcone tej tematyce odbyły się w Opolu w dniach 28-30 września 2021 roku.

Liderem projektu jest Uniwersytet Opolski, a partnerami Universidad de Cadiz (Hiszpania) i Klaipėdos Universitetas (Litwa).

Projekt realizowany jest z myślą o kobietach w ciąży i w połogu, matkach, studentach kierunków medycznych, medykach, dziennikarzach działających na rzecz zdrowia, a także uczniach i ich rodzicach w ramach programów profilaktyki zdrowotnej. Realizacja projektu ma zapewnić możliwość holistycznego, zgodnego z Evidence Based Medicine i Evidence Based Physiotherapy podejścia fizjoterapeutycznego do kobiet w okresie ciąży oraz pre- i postnatalnym.

Celem projektu jest m.in. podniesienie atrakcyjności nauczania na kierunkach studiów z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz rozwijanie i umacnianie profesjonalizmu zawodowego i naukowego studentów kierunków medycznych, dziennikarzy działających na rzecz zdrowia chcących znaleźć konkretne treści w formie porad, wskazówek, nowinek medycznych, galerii zdjęć, kursów online, filmów instruktażowych, interaktywnych wykładów i forum dyskusyjnego.

W szkoleniach wzięli udział: dr n. o kf Agata Mroczek, koordynator merytoryczny projektu, Instytut Nauk o Zdrowiu UO; dr n. o zdr. Anna Jenczura, Instytut Nauk o Zdrowiu UO; dr n. o zdr. Martyna Kasper-Jędrzejewska, Instytut Nauk o Zdrowiu UO; dr n. o kf Grzegorz Jędrzejewski, Instytut Nauk o Zdrowiu UO; dr n. o kf Antonina Kaczorowska, Instytut Nauk o Zdrowiu UO; prof. Tomasz Halski, Instytut Nauk o Zdrowiu UO; Daria Gogol, koordynator administracyjny projektu, Biuro Nauki i Obsługi Projektów UO, prof. Aelita Skarbalienė, p.o. dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Kłajpedzie (Litwa); Viktoras Simanavičius, asystent w Katedrze Medycyny Holistycznej i Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet w Kłajpedzie; dr Alejandro Galán Mercant, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks (Hiszpania); dr José Antonio Moral Muñoz, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks; dr Verónica Pérez Cabezas, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks; dr Gloria González Medina, Wydział Pielęgniarstwa i Fizjoterapii, Uniwersytet w Kadyks (Hiszpania); Javier Izquierdo Antón, dyrektor Sekretariatu Projektów Międzynarodowych, Uniwersytet w Kadyks.

Spotkanie o charakterze szkoleniowym w Centrum Symulacji Medycznej UO prowadziła dr n. o zdr. Anna Jenczura.

Podczas szkolenia jego uczestnicy m.in. zwiedzili Centrum Symulacji Medycznej, zapoznali się trenażerami symulacyjnymi z różnych dziedzin medycyny i ich możliwościami, wzięli udział w pokazie nauki nabywania umiejętności praktycznych na wybranych trenażerach. Przedstawiono także prezentacje multimedialne dotyczące m.in. różnorodnych scenariuszy symulacyjnych oraz filmy instruktażowe przygotowane na potrzeby szkolenia: postępowanie z pacjentem w sytuacjach niestandardowych – nagłych, chorobach lub zdarzeniach rzadko spotykanych, filmy zawierające elementy wielokulturowości i religijności itp. Odbyły się także ćwiczenia praktyczne.

Dziękujemy pracownikom Centrum Symulacji Medycznej za pomoc w przeprowadzeniu szkolenia.

W ramach szkolenia odbyły się także spotkania towarzyszące z mgr Haliną Palmer – Piestrak, kierowniczką zespołu ds. mobilności międzynarodowych z Biura Nauki i Obsługi Projektów w Uniwersytecie Opolskim, podczas których określono perspektywy dalszej współpracy. 

Goście z Litwy i Hiszpanii mieli okazję zwiedzić kampus Uniwersytetu Opolskiego, kamienicę czynszową w Opolu oraz zamek w Mosznej.

Szkolenie odbyło się w ramach projektu KA203 (INSTEpp) Partnerstw Strategicznych (nr projektu 2020-1-PL01-KA203-08190).

5
5
5
5
5
.