Ważne spotkanie sojuszu FORTHEM

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ważne spotkanie sojuszu FORTHEM

W dniach 22-24 września 2021 na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji odbyło się spotkanie wszystkich siedmiu uczelni partnerskich w ramach wydarzenia FORTHEM – FOR our Regions. Wydarzenie miało na celu pogłębienie i poszerzenie wielowymiarowej współpracy w ramach sojuszu.

FORTHEM zacieśnia współpracę z otoczeniem uczelni partnerskich

Bezprecedensowym w historii tej już ponad dwuletniej intensywnej współpracy był fakt uczestnictwa najwyższych władz uczelni oraz władz miast FORTHEM. Uniwersytet Opolski był reprezentowany przez prof. Jacka Lipoka, pierwszego zastępcę JM Rektora UO, a Urząd Miasta Opola przez wiceprezydenta Macieja Wujca.

W ramach spotkań i warsztatów tematycznych władze uczelni i miast FORTHEM zdefiniowały kierunki pogłębiania współpracy, co zaowocowało podpisaniem wspólnego oświadczenia FORTHEM oraz Złotej Księgi Uniwersytetu w Moguncji.

Pierwsze w historii FORTHEM spotkanie władz miast

Poza spotkaniami wielostronnymi, przedstawiciele władz miast spotkali się na specjalnej sesji dedykowanej współpracy między miastami FORTHEM, która otworzyła perspektywy dla nowych kontaktów oraz obszarów wymiany municypalnej. 

Kierunki rozwoju sojuszu FORTHEM

Warsztaty tematyczne odzwierciedlały obszary, w których sojusz FORTHEM celuje w swojej codziennej, wymiernej współpracy.

Władze uczelni obradowały w grupach roboczych na temat współpracy w obszarze badań i nauki, edukacji oraz wypracowania wspólnych rozwiązań umożliwiających szeroki udział wspólnot akademickich w inicjatywach FORTHEM. Uniwersytet Opolski reprezentowany był tutaj przez prof. Jacka Lipoka i dr Barbarę Curyło (koordynator sojuszu FORTHEM na UO oraz koordynator współpracy instytucjonalnej na poziomie sojuszu).

Udział uczelni w sojuszu oznacza znaczący wysiłek administracyjny, którego skala, załażenia oraz konkretne instrumenty stały się przedmiotem warsztatów, w których wzięli udział przedstawiciele administracji uczelni FORTHEM wraz z ekspertami. Opolski głos w ten istotny wymiar wnieśli Jarosław Kubiak, dyrektor Biura Nauki i Obsługi Projektów oraz prof. Katarzyna Molek-Kozakowska (współkoordynator projektu FIT FORTHEM na UO oraz koordynator polityki informacyjnej projektu na poziomie międzynarodowym).

Ambicją sojuszu jest trwałe wielokierunkowe zaangażowanie na rzecz regionów uczelni partnerskich, co znalazło swój wyraz w jednym z kluczowych obszarów działań FORTHEM, który był również dyskutowany podczas spotkania w Moguncji. Ze strony UO udział w debatach wziął udział dr Grzegorz Haber, koordynator obszaru tematycznego „Zaangażowanie obywatelskie” na UO.

Sercem każdej uczelni są jej studenci i sojusz FORTHEM uznaje tę zasadę jako warunek sine qua non dla powodzenia jego inicjatyw adresowanych do studentów, definiowanych w duchu otwartości, mobilności oraz szeregu możliwości. W Moguncji nie mogło zatem zabraknąć warsztatów poświęconych aktywności studentów, w których z ramienia UO wzięła udział Patrycja Bochenek.

Rozszerzenie sojuszu FORTHEM

Jako dynamiczny, otwarty na nowe perspektywy i systematycznie pogłębiający integrację między partnerami, sojusz FORTHEM stał się modelem współpracy dla innych uczelni w Europie. W wyniku procesu akcesyjnego, który z ramienia UO pilotowała dr Barbara Curyło, dwie uczelnie, Uniwersytet w Agder (Norwegia) oraz Uniwersytet Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia) zostały zaproszone do członkostwa w sojuszu. Podczas spotkania w Moguncji podpisany został protokół rozszerzenia.

Wizja FORTHEM na przyszłość

Po dwóch latach współpracy instytucjonalnej, sojusz FORTHEM staje przed wyzwaniem zdefiniowania kierunków rozwoju. Spotkanie w Moguncji stało się okazją do debatowania nad wizją Europy w rozumieniu FORTHEM. Livestream z dyskusji plenarnej z udziałem dr Barbary Curyło z strony UO będzie dostępny wkrótce.

Szczegółowy program znajdziesz TUTAJ

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
.