II tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: II tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane

W piątek 1 października 2021 r. rusza II tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane, realizowane w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022. 

Kursy, podobnie jak w poprzedniej rejestracji, zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne. Dodatkowo wyodrębniono kursy prowadzone w językach obcych. Studenci wielu kierunków w danym semestrze muszą wybrać kurs z konkretnej grupy kursów. Przed rejestracją warto zatem rozeznać się w swoim harmonogramie studiów, z której grupy należy wybrać kurs.

Ważne, aby każdy student przed rejestracją na swoim koncie na stronie usosweb.uni.opole.pl sprawdził, czy ma dostęp do rejestracji, tak, by mógł swobodnie wybrać kurs, który go interesuje.

 Rejestracja w II turze zapisów trwa od 1 do 7 października 2021 r.

 Przypominamy, że wyklucza się możliwość zmiany oraz rezygnacji z przedmiotu, chyba że student, na pisemny wiosek, uzyskał zgodę właściwego dziekana.

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz kontakt do osób odpowiedzialnych za kursy zmienne ogólnouczelniane w poszczególnych jednostkach Uniwersytetu Opolskiego można znaleźć tutaj.

 Link: http://bdss.uni.opole.pl/kursy-zmienne-ogolnouczelniane/

.