Muzeum UO w programie „Poznaj Polskę”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Muzeum UO w programie „Poznaj Polskę”

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego bierze udział w programie edukacyjnym Ministerstwa Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii czy eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W edycji programu „Poznaj Polskę” zaproponowano uczniom i nauczycielom wycieczki w ramach czterech obszarów edukacyjnych: Śladami Polskiego Państwa Podziemnego; Śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego; Kultura i dziedzictwo narodowe; Największe osiągnięcia polskiej nauki.

Muzeum Uniwersytetu Opolskiego opracowało materiały „Kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „Największych osiągnięć polskiej nauki”.

Szczegółowe informacje oraz wykaz punktów edukacyjnych dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/poznaj-polske

.