Opłaty za parkowanie na kampusie uniwersyteckim

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Opłaty za parkowanie na kampusie uniwersyteckim

Przypominamy, że zgodnie z decyzją kanclerza UO z 27 października 2017 r. opłata roczna za korzystanie z parkingu na terenie kampusu Uniwersytetu Opolskiego wynosi 60 zł – płatne z góry za okres od 1 października do 30 września roku następnego. Termin tegorocznej płatności: 30 września 2021 roku.

INFORMACJA DOTYCZY WYŁĄCZNIE PRACOWNIKÓW, KTÓRZY PODPISALI UMOWY NA POZOSTAWIANIE POJAZDÓW NA TERENACH UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO.

W przypadku pracowników uniwersytetu wpłaty należy dokonać na konto Uniwersytetu  Opolskiego prowadzone przez: Santander Bank Polska S.A. ul. Ozimska 6, 45-057 Opole, na nr rachunku: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043, tytułem: Opłata za parking UO 2021-2022 [imię i nazwisko]

Potwierdzenie dokonania opłaty należy przesłać na adres e-mail: parking@uni.opole.pl w celu weryfikacji opłaty lub osobiście do Biura Infrastruktury, pokój nr 16.

5 października 2021 r. karty nieopłacone zostaną czasowo zablokowane do dnia wniesienia opłaty.

Prosimy o dokonywanie opłat możliwie jak najwcześniej.

 

Informacja dla studentów UO: karty studenckie będą aktywne do 5 października 2021 roku.

Po tym czasie wszystkie karty studenckie zostaną zablokowane.

Prosimy o niedokonywanie wpłat przez użytkowników kart studenckich.

Samorząd Studencki UO poinformuje na swojej stronie o zapisach na karty na rok akademicki 2021/2022.

.