Z nowości Wydawnictwa UO

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Z nowości Wydawnictwa UO

    Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazał się podręcznik pod redakcją naukową  dr. n. med. Wojciecha Walasa i prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Piotrowskiego pt. Podstawy anestezjologii i intensywnej terapii dzieci.

Podręcznik zawiera podane w syntetycznej formie podstawowe informacje dotyczące znieczuleń i leczenia stanów bezpośredniego zagrożenia życia u dzieci. Został opracowany przez specjalistów zajmujących się na co dzień znieczulaniem dzieci i ich leczeniem w oddziałach intensywnej terapii. Anestezjologia i intensywna terapia jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną medycyny, wobec czego istnieje konieczność ciągłej aktualizacji wiedzy w tym zakresie. Prezentowana publikacja jest pierwszym od wielu lat polskim podręcznikiem dotyczącym tej tematyki u dzieci. Składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera omówienie zagadnień związanych z prowadzeniem znieczuleń i analgezji pooperacyjnej. Autorzy skupili się na przedstawieniu specyfiki anestezjologii pediatrycznej, uwzględniając między innymi zagadnienia związane z właściwym przygotowaniem dziecka do operacji, jego monitorowaniem, terapią płynową oraz prowadzeniem wentylacji płuc w czasie znieczulenia ogólnego i zwracając szczególną uwagę na bezpieczeństwo pacjenta. Cenne uzupełnienie stanowi tabela zawierająca dawkowanie leków stosowanych u dzieci w czasie znieczulenia. W części drugiej omówiono zasady wstępnego zaopatrzenia dziecka przyjmowanego do oddziału intensywnej terapii oraz podstawy leczenia najważniejszych stanów zagrożenia życia. Przedstawiono w formie graficznej aktualnie obowiązujące algorytmy postępowania. Opracowanie zawiera liczne ilustracje ułatwiające przyswojenie przekazywanej wiedzy. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów medycyny oraz dla lekarzy chcących skorzystać z szybkiego dostępu do podstawowych informacji dotyczących anestezjologii i intensywnej terapii dzieci.  

 Zapraszamy na stronę Wydawnictwa UO: http://wydawnictwo.uni.opole.pl

Książka jest dostępna również  w formie elektronicznej TUTAJ

.