Przede wszystkim bezpieczeństwo

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Przede wszystkim bezpieczeństwo

Poniżej znajdują się wytyczne kanclerza UO dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki podczas korzystania z pomieszczeń Uniwersytetu Opolskiego w roku akademickim 2021/2022.

.