16 września kolejne „Czwartkowe spotkanie z nauką”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 16 września kolejne „Czwartkowe spotkanie z nauką”

W czwartek, 16 września br., o godz. 19:00 na facebooku: https://fb.me/e/4AJvcY7fc

będziemy gościć prof. dr. hab. n. med. Mariana Klingera,  który opowie o sekrecie długowieczności, ukrytym… w nerkach.

Na przewlekłą chorobę nerek cierpi co najmniej 2,5 miliona Polek i Polaków. Najczęściej do przewlekłego uszkodzenia nerek prowadzą: otyłość, cukrzyca i nadciśnienie. Niewielu zdaje sobie sprawę z faktu, że istotne osłabienie pracy nerek jest bardziej niebezpieczne aniżeli podwyższony poziom cholesterolu.

Uszkodzenie nerek nie jest nieuchronne. Można mu zapobiec lub zahamować jego postęp poprzez odpowiednią dietę, wysiłek fizyczny, właściwą terapię nadciśnienia, unikanie szkodliwych dla pracy nerek leków.

Tym zagadnieniom poświęcony będzie popularnonaukowy wykład prof. dr. hab. n. med. Mariana Klingera zatytułowany:  „Sekret długowieczności ukryty jest w nerkach”.

Zapraszamy!

Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger – specjalista w dziedzinach chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej, wieloletni kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii, członek m.in. Krajowej Rady Transplantacyjnej, Prezydium Komitetu Nauk Klinicznych PAN, Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego, Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN.

Autor kilkuset publikacji, członek redakcji czasopism polskich, recenzent wielu artykułów, promotor prac doktorskich i recenzent w kilkudziesięciu postępowaniach o tytuł profesora nauk medycznych, w przewodach habilitacyjnych i pracach doktorskich, członek zarządów międzynarodowych towarzystw naukowych.
Prof. dr hab. n. med. Marian Klinger otrzymał wiele nagród państwowych, za osiągnięcia naukowe m.in. siedmiokrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Zdrowia i wielokrotnie nagrody rektora Akademii Medycznej i Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Jest nauczycielem akademickim przekazującym wiedzę z pasją i pełnym zaangażowaniem – to powód, dla którego studenci Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego tak cenią sobie zajęcia prowadzone przez profesora, który nie tylko potrafi dzielić się swoją ogromną wiedzą, ale i uczy, jak postępować z pacjentem, jak być profesjonalnym lekarzem.

 

 

.