„Pamięć o powstańcach śląskich i plebiscycie”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: „Pamięć o powstańcach śląskich i plebiscycie”

4 października br., o godz. 16.30, w Muzeum Uniwersytetu Opolskiego (Collegium Maius UO, plac Kopernika 11) odbędzie się spotkanie z dr hab. Adrianą Dawid, prof. UO, historyczką, badaczką dziejów najnowszych Śląska, która wygłosi wykład pt. „Pamięć o powstańcach śląskich i plebiscycie”.

Organizatorami spotkania są: Muzeum Uniwersytetu Opolskiego oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Regionalny Śląska Opolskiego Opolski Klub Krajoznawców.

 Dr hab. Adriana Dawid, prof. UO – profesor w Instytucie Historii Uniwersytetu Opolskiego. Badaczka dziejów Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem losów mniejszości narodowych żyjących w tym regionie w XIX I XX wieku. Popularyzatorka wiedzy o przeszłości Górnego Śląska, współpracuje z lokalnymi mediami, instytucjami kultury i oświaty. Autorka ponad stu prac naukowych oraz popularnonaukowych, w tym kilku monografii. W ostatniej, z 2020 r., pt. „Niepolskie Opolskie. Władze polityczne i administracyjne oraz aparat bezpieczeństwa wobec proniemieckich postaw mieszkańców województwa opolskiego 1950–1956” (Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 630), w oparciu o dokumenty aparatu władzy i bezpieczeństwa opisuje metody działań państwa polskiego wobec postaw proniemieckich Ślązaków, mocno akcentując zróżnicowanie działań aparatu propagandy i policji politycznej zarządzanej przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Szczególny akcent w dorobku profesor Adriany Dawid stanowią opracowania wspomnień. W 2020 r. ukazała się pod jej redakcją książka pt. „Górnoślązacy 1945–1946. Historia jednej rodziny / Oberschlesier 1945–1946. Die Geschichteeiner Familie”, czyli pamiętnik mieszkanki Lędzin dokumentujący losy jej bliskich u kresu i po zakończeniu wojny. Ta garść poruszających i drastycznych wspomnień przełamuje tabu milczenia wokół losów śląskich Niemców, którzy zdecydowali się pozostać w miejscu urodzenia swoich przodków, stykając się z nową powojenną rzeczywistością kształtowaną przez Armię Czerwoną. Adriana Dawid należy do historyków odważnie przełamujących bariery milczenia wywołane strachem i brakiem zrozumienia dla mniejszości narodowych, zwłaszcza z „piętnem” niemieckiego pochodzenia. Autorka znana jest również z redakcji prac z zakresu historii społecznej oraz ważnych dla Śląska: „Wizje niepodległości Polski w XX wieku: historia – pamięć – edukacja: zbiór studiów” , Opole 2018;
„Między mitem a rzeczywistością: Kresy Wschodnie w XIX i XX wieku” , Opole 2017;
„Kobiety na Kresach na przełomie XIX i XX wieku” , Warszawa 2016;
„Opolanie znani i nieznani. Cz. 4, Okres międzywojenny”, Opole 2016.

.