Ukazał się „Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ukazał się „Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska”

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego ukazał się właśnie długo oczekiwany Leksykon dziedzictwa kulinarnego Śląska (Opole 2021, ss. 557) autorstwa Lidii Przymuszały i Doroty Świtały-Trybek, będący efektem wieloletniej współpracy obu autorek, reprezentujących różne dyscypliny naukowe i perspektywy badawcze (lingwistyka, kulturoznawstwo).

Leksykon stanowi rodzaj tematycznego słownika języka i kultury kulinarnej regionu. Celem tej interdyscyplinarnej pracy jest zaprezentowanie bogactwa kulinariów w powiązaniu z tradycją i kulturą Śląska. W leksykonie zarchiwizowano nie tylko słownictwo kulinarne utrwalone w powszechnej świadomości Ślązaków, ale także to mniej znane – odchodzące dziś do językowego lamusa.

Leksykon jest pierwszym tak obszernym i wieloaspektowo opracowanym zbiorem śląskiej leksyki kulinarnej i kulinariów regionu. Do tej pory nie było tego typu pracy na polskim rynku wydawniczym. Opracowanie liczy 974 hasła oraz 40 autorskich zdjęć potraw. Trzon bazy źródłowej stanowią materiały zebrane przez autorki podczas badań terenowych prowadzonych w latach 2008-2020, którymi objęto 156 miejscowości (wiejskich, małomiasteczkowych, jak i wielkoprzemysłowych), w obrębie dwóch województw: śląskiego i opolskiego.

Publikacja jest adresowana zarówno do badaczy różnych dyscyplin naukowych zajmujących się problematyką dziedzictwa kulturowego, jak i do szerokiego grona odbiorców, w tym do miłośników regionu zainteresowanych tradycjami kulinarnymi.

Publikacja i moment jej ukazania się doskonale korespondują z innymi wydarzeniami, które w najbliższym czasie będą miały miejsce na Uniwersytecie Opolskim, a mianowicie z Europejskimi Dniami Dziedzictwa, których hasłem przewodnim są w tym roku „Smaki dziedzictwa”.

 

.