Uwaga! Ważne obwieszczenie rektora Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga! Ważne obwieszczenie rektora Uniwersytetu Opolskiego

OBWIESZCZENIE nr 2/2021

Rektora Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 2 września 2021 r.

 w sprawie organizacji kształcenia w Uniwersytecie Opolskim w roku akademickim 2021/2022

 Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 478 z późn. zm.) oraz § 118 ust. 1 pkt 1 lit. b) Statutu Uniwersytetu Opolskiego (t.j.: Uchwała nr 32/2020-2024 Senatu Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 marca 2021 r.), Rektor Uniwersytetu Opolskiego obwieszcza:

 § 1

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. uchylono Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 § 2

W związku z uchyleniem przepisów nakazujących uczelniom nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki prowadzenie kształcenie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, i tym samym brakiem podstaw prawnych do kontynuowania kształcenia w takiej formie, informuję, że w roku akademickim 2021/2022 kształcenie w Uniwersytecie Opolskim odbywać się będzie w trybie stacjonarnym, w siedzibie Uczelni. 

 § 3

Rektor Uniwersytetu Opolskiego w formie odrębnego zarządzenia określi zasady prowadzenia kształcenia stacjonarnego w roku akademickim 2021/2022.

 § 4

Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  

         REKTOR

UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

        prof. dr hab. Marek Masnyk

.