Ugoda pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Wydawnictwem Naukowym Scholar Sp. z o. o.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Ugoda pomiędzy Uniwersytetem Opolskim a Wydawnictwem Naukowym Scholar Sp. z o. o.

Uniwersytet Opolski przeprasza Wydawnictwo Naukowe Scholar Sp. z o. o. za naruszenie jego autorskich praw majątkowych do publikacji książkowych Psychologia społeczna autorstwa Bogdana Wojciszke oraz Psychopatologia autorstwa Lidii Cierpiałkowskiej poprzez nieuprawnione ich rozpowszechnianie i udostępnienie w formie cyfrowej na stronie internetowej Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego, co, w wyniku technicznej awarii informatycznych systemów zabezpieczeń, wykorzystywanych przez Uniwersytet Opolski do ochrony udostępnianych zasobów, doprowadziło do czasowego, otwartego dostępu do wymienionych dzieł. Bardzo przepraszamy za zaistniały bez naszej wiedzy incydent i zapewniamy, że nieuprawnione udostępnienie wymienionych publikacji w żadnej mierze nie było naszą intencją. Uniwersytet Opolski podejmuje wszelkie starania, aby podobne zdarzenia nie miały miejsca w przyszłości.

 

.