Automatyczny defibrylator zewnętrzny na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Automatyczny defibrylator zewnętrzny na Wydziale Nauk o Zdrowiu

Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) zamontowano w ostatnich dniach na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Katowickiej 68.

Jest to małe przenośne urządzenie, wykorzystywane do udzielenia pomocy w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Urządzenie znajduje się na głównej portierni przy wejściu na teren wydziału i jest ogólnodostępne przez całą dobę.

Poza samym urządzenie zamontowano również oznakowanie informujące o lokalizacji defibrylatora, dzięki któremu można szybciej namierzyć urządzenie w przypadku nagłego stanu zagrożenia życia.

Urządzenie zostało udostępnione dzięki Innowacyjnemu Centrum Symulacji Medycznej WNoZ UO.

3
3
3
.