Cenna publikacja naukowa naszych biologów

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Cenna publikacja naukowa naszych biologów

Dr  Adam Miodek i dr Aldona Gizińska

Niektóre badania sprawiają, że trzeba aktualizować wykłady dla studentów i podręczniki akademickie. Właśnie taka praca stała się udziałem naszych pracowników, dr. Adama Miodka i dr Aldony Gizińskiej. Artykuł ukazał się niedawno w renomowanym czasopiśmie naukowym Biological Reviews (IF = 12,820; MNiSW = 200).

Dotyczył on roli naprężenia mechanicznego, panującego w kambium waskularnym i jego najbliższym otoczeniu, podczas powstawania członów naczyń ksylemu wtórnego u roślin drzewiastych.
Proces wzrostu naczyń oraz determinację przebiegu struktur odpowiedzialnych za transport wody wraz z solami mineralnymi u roślin tłumaczono zazwyczaj działaniem auksyny (IAA). Jednak najnowsze badania dostarczają silnych dowodów na zależność rozkładu białek PIN, odpowiedzialnych za polarny transport auksyny – jednego z najważniejszych hormonów roślinnych – od naprężenia mechanicznego obecnego w tkankach/komórkach organizmów roślinnych.
Czyli nie tylko hormony mają tutaj decydujące znaczenie, ale także procesy czysto mechaniczne, co jest istotną zmianą w dotychczasowym rozumieniu tego procesu.
Warto podkreślić, że oboje autorów to absolwenci naszej opolskiej biologii.

Foto: Archiwum prywatne

.