Wyjątkowa operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wyjątkowa operacja w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Pierwsza w Polsce endoskopowa separacja nowotworu kręgosłupa z zastosowaniem ultranowoczesnych implantów została przeprowadzona w uniwersyteckim szpitalu w Opolu.

 - Naszym zadaniem podczas tej operacji było usunięcie części nowotworu kręgosłupa, będącej w bezpośrednim kontakcie z rdzeniem kręgowym, żeby umożliwić kolejny, właściwy etap radykalnego leczenia onkologicznego przez stereoradioterapię - wyjaśnia dr hab. n med. Dariusz Łątka, prof. Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Kliniki i Oddziału Neurochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

I dodaje, że kompleksowa terapia pacjenta ze zdiagnozowanym nowotworem w odcinku piersiowym kręgosłupa, wywołującym postępujący niedowład kończyn dolnych, jest prowadzona wspólnie z onkologiem lek. med. Kornelem Pawlakiem z Opolskiego Centrum Onkologii.

Przeprowadzona przez opolskich neurochirurgów separacja pozwoli radioterapeucie na takie zdefiniowanie obszarów chronionych, żeby przy napromienianiu nie doszło do uszkodzenia rdzenia kręgowego.

 - Takie zabiegi neurochirurgiczne wykonywane są w kilku ośrodkach zajmujących się chirurgią onkologiczną kręgosłupa - zastrzega prof. Dariusz Łątka. – Innowacyjność naszego rozwiązania polega - po pierwsze - na zastosowaniu do tego techniki endoskopowej, wykorzystywanej dotychczas w neurochirurgii do leczenia zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Separacja nowotworu przez endoskop, czyli jakby  przez „dziurkę od klucza”,  pozwoli na dużo szybszą rekonwalescencję pacjenta przed zasadniczą częścią leczenia, czyli radioterapią. Zakładamy, że powinien być gotowy do leczenia onkologicznego już po kilku dniach. 

Drugim etapem tej neurochirurgicznej operacji - po separacji nowotworu od kręgosłupa - było przezskórne wprowadzenie śrub stabilizujących do zoperowanego kręgosłupa, a drugą nowością w tym zabiegu, świadczącą o jego unikalności w skali kraju, było zastosowanie implantów karbonowych. - Nie zasłonią one pola napromieniania, jak działoby się przy implantach tytanowych – wyjaśnia neurochirurg z USK w Opolu.

Prof. Łątka zaznacza, że zastosowanie takiego modelu operacji neurochirurgicznej w połączeniu z zaplanowaną radioterapią możliwe jest w odpowiednim stadium choroby nowotworowej i przy odpowiedniej morfologii zmiany w kręgosłupie.

 - Mam nadzieję, że tym zabiegiem przetrzemy szlaki do zastosowania techniki endoskopowej w operowaniu schorzeń onkologicznych – mówi Dariusz Łątka.

I dodaje, że takie operacje możliwe są tylko w zgranych, rozumiejących wszystkie elementy układanki, zespołach terapeutycznych. W tym wypadku nadzorowany przez prof. Łątkę zespół składał się z chirurgów: dr n. med. Kajetana Łątki i lek med. Tomasza Krzeszowca, instrumentariuszek: Aleksandry Babicz, Karoliny Tybeńskiej, Violetty Szopy; znieczulenie prowadziła Agnieszka Wróbel w asyście Doroty Pietrek i Beaty Lechkun.

 EHL

.