Sto lat temu na Pomologii w Prószkowie. Do dziś niepobity rekord temperatury - 40,2 st. C !

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Sto lat temu na Pomologii w Prószkowie. Do dziś niepobity rekord temperatury - 40,2 st. C !

Na zdjęciu: Historyczna stacja meteorologiczna w Prószkowie 

29 lipca 2021 roku, w setną rocznicę odnotowania rekordowej temperatury na stacji meteorologicznej Królewskiego Instytutu Pomologicznego w Prószkowie, odbędzie się tam wyjątkowe spotkanie.

Sto lat temu, 29 lipca 1921 roku, dokładnie o godzinie 13.48, termometr wskazywał na stacji 40,2 o C ! Jest to oficjalny, niepobity do dziś termiczny rekord Polski.

Władze Uniwersytetu Opolskiego w ramach projektu „Budowa Międzynarodowego Centrum Badań i Rozwoju na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego”, w setną rocznicę historycznego odczytu, organizują konferencję w prószkowskiej Pomologii - miejscu rekordowego pomiaru sprzed wieku. Będzie ona połączona z uruchomieniem nowoczesnej stacji meteorologicznej, której pomiary będą kontynuacją obserwacji pogodowych prowadzonych na tym terenie.

Podczas spotkania dokonany zostanie także odczyt temperatury – dokładnie 100 lat po historycznym pomiarze. Można będzie także wysłuchać wykładu   przedstawiciela Stowarzyszenie Meteorologów Amatorów Ziem Śląskich.

Historyczna stacja meteorologiczna w Prószkowie

Stacja meteorologiczna w Prószkowie – Pomologii została założona w 1887 roku przez ówczesnego dyrektora Instytutu Pomologii Gustava Stolla. Służyła ona przede wszystkim do pomiarów wielkości opadów.

W roku 1916 przekształcono ją w  stację meteorologiczną i przyporządkowano do Instytutu Meteorologicznego w Berlinie, a następnie - w roku 1934 – do Urzędu Służby Meteorologicznej III Rzeszy w Berlinie.

Pomiary odbywały się trzykrotnie w ciągu dnia: o godz. 6.48, 13.48 i  20.48. Odczytywana była wówczas wartość ciśnienia atmosferycznego, temperatura powietrza, kierunek oraz siła wiatru, zachmurzenie i widoczność, a także stan wilgotności gleby, wielkość opadów oraz usłonecznienie.

O tych samych porach mierzona była również temperatura gleby na głębokości 0, 10, 20 oraz 50 cm, a także względna wilgotność powietrza.

Wszystkie pomiary, które wykonywane były przy pomocy 18 różnych urządzeń, zapisywano w specjalnej księdze, a na koniec miesiąca tworzono statystykę,  przesyłaną następnie do Urzędu Służby Meteorologicznej III Rzeszy w Berlinie.

Prowadzone w Prószkowie obserwacje pogody służyły jako podstawa do badań klimatycznych, które wykorzystywano w rolnictwie, leśnictwie, gospodarce wodnej, technice oraz medycynie.

W materiałach archiwalnych dotyczących stacji czytamy m.in.: „Wszelkie obserwacje wykorzystywane są także do stworzenia prognozy pogody, która jest ważna dla lotnictwa, żeglugi morskiej oraz gospodarki. Dane ze stacji meteorologicznej przesyłane są do różnego rodzaju przedsiębiorstw, dla których pogoda i klimat są bardzo ważne i mają wpływ na ich rozwój. Badania prowadzone w stacji meteorologicznej mają ogromny wpływ na rozwój meteorologii.

Wyniki obserwacji przesyłane są codziennie na lotnisko we Wrocławiu; mają one wpływ na  bezpieczeństwo lotów. Nanoszone są na specjalne mapy pogodowe, a piloci informowani są przez radio o ewentualnych zagrożeniach.

Stworzenie stacji meteorologicznej i wszelkie wnioski z prowadzonych codziennie obserwacji wykorzystywane są na zajęciach dydaktycznych. Stworzono specjalny przedmiot – meteorologię, na którym uczniowie oraz kursanci mają możliwość posłuchać o warunkach pogodowych oraz o tym, jak prowadzone są obserwacje. Dzięki obliczeniu średnich temperatur dziennych, miesięcznych oraz rocznych, a także obserwowaniu różnego rodzaju zaburzeń pogodowych, można uzyskać wiele ciekawych informacji o warunkach pogodowych panujących na terenie uczelni. Wszelka wiedza uzyskana z obserwacji meteorologicznych wykorzystywana jest na zajęciach praktycznych.” 

"Sto lat od rekordu upałów w Polsce" - przeczytaj ciekawy artykuł "GW" -  tutaj

.