Wydział Prawa i Administracji UO uzyskał certyfikat i znak jakości „Uczelnia Liderów”

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Wydział Prawa i Administracji UO uzyskał certyfikat i znak jakości „Uczelnia Liderów”

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego uzyskał certyfikat i znak jakości „Uczelnia Liderów” w XI edycji Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów”.

Wyróżnione zostały uniwersytety, politechniki, państwowe szkoły wyższe zawodowe oraz uczelnie niepubliczne, które wysoki poziom łączą z rozwijaniem wśród studentów kompetencji liderskich i umiejętności zawodowych. WPiA wyróżniony został w kategorii „Jednostki organizacyjne uczelni”.

 - Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy – tłumaczy Grażyna Kaczmarczyk, prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas oceny brano pod uwagę wiele czynników, m.in. aplikację certyfikacyjną uczelni, informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Uczelni, dane pozyskane z ogólnodostępnych systemów informacji o szkolnictwie wyższym, dane Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Wydział Prawa i Administracji został oceniony jako jedna z najprężniej działających jednostek Uniwersytetu Opolskiego, która ma kluczowy wpływ na budowanie wizerunku instytucji nie tylko świadczącej wysokiej jakości usługi edukacyjne, ale wyznaczającej trendy oraz kierunki progresu miasta Opola oraz całego regionu.

WPiA UO wskazana jest jako jednostka, która efektywnie i solidnie przygotowuje kadry specjalistów do różnorakich wymagań stawianych przez rynek pracy, a także jest kuźnią kadr organów administracji rządowej, samorządowej oraz pozarządowej.

Program został zorganizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

.