Uniwersytet Opolski współpracuje z uznaną firmą Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o.

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uniwersytet Opolski współpracuje z uznaną firmą Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o.

Uniwersytet Opolski oraz Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. będą współpracować w zakresie organizacji praktyk i staży dla studentów oraz szkoleń dla studentów i kadry akademickiej.

8 lipca 2021 r. podpisana została umowa o współpracy pomiędzy Corporate Diplomats & Translators sp. z o.o. i Uniwersytetem Opolskim.

Umowę podpisali – ze strony Corporate Diplomats & Translators – Ewa Rogozińska, prezes spółki, a ze strony Uniwersytetu Opolskiego – dr hab. Izabella Pisarek, prof. UO, prorektor ds. kształcenia i studentów.

Corporate Diplomats & Translators specjalizuje się w dostarczaniu organizacjom biznesowym oraz ośrodkom naukowo-badawczym profesjonalnych tłumaczeń specjalistycznych, a także usług doradczych i szkoleniowych.

Stała oferta firmy obejmuje 70 języków (w tym tłumaczenia przysięgłe, tłumaczenia online, opracowanie graficzne dokumentów itd.), jednak najważniejszym językiem tłumaczeń i komunikacji jest język angielski; w tym zakresie firma  od wielu lat wspiera instytucje naukowe i ośrodki badawcze, tłumacząc m.in. prace naukowe i osiągając liczące się w tej sferze sukcesy, np. tłumaczenia polskich publikacji naukowych opublikowane przez takie wydawnictwa jak Routledge czy Brill.

W swoim portfolio firma posiada projekty zrealizowane na rzecz największych firm i instytucji w Polsce i na świecie, np. tłumaczenie treści prawnych, regulaminów i zasad ubiegania się oraz otrzymywania odszkodowań przez osoby poszkodowane w zamachu 11 września 2001 r., wykonane dla amerykańskiego funduszu September 11th Victim Compensation Fund.

W ramach podpisanej umowy o współpracy pomiędzy uniwersytetem i Corporate Diplomats & Translators udostępniane będą oferty pracy i staży; możliwe będzie także odbycie praktyk studenckich i staży, a także organizowane będą wykłady i szkolenia m.in. z zakresu dyplomacji, w tym podziału na dyplomację korporacyjną, publiczną, etykietę itd.; komunikacji międzykulturowej w biznesie, w tym zarządzanie zespołami mieszanymi i negocjacje międzynarodowe; inteligencji płci, czyli skutecznej komunikacji pomiędzy kobietami i mężczyznami, ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji w środowisku pracy; profesjonalnych tłumaczeń, w tym tłumaczeń przysięgłych, ustnych, z uwzględnieniem najnowszych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych; kursu poprawnej polszczyzny dla tłumaczy i in.

Umowa zakłada również współpracę przy organizacji wykładów, seminariów, konferencji tematycznych, tłumaczeń na języki obce prac, artykułów, książek, projektów i in. opracowań.

Osobami odpowiedzialnymi za wypełnienie warunków porozumienia są – ze strony Corporate Diplomats & Translators: Ewa Rogozińska, a ze strony Uniwersytetu: Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii.

Materiał: UCTWiT

.