Klinika Prawa WPiA UO na drugim miejscu w rankingu "Rzeczpospolitej"

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Klinika Prawa WPiA UO na drugim miejscu w rankingu "Rzeczpospolitej"

Uniwersytecka Studencka Poradnia Prawna Klinika Prawa WPiA UO, kierowana przez dr Magdalenę Gołowkin - Hudałę, zajęła drugie miejsce w rankingu studenckich poradni prawnych „Rzeczpospolitej”. Wyróżniono ją za działalność w czasie pandemii w roku akademickim 2019/2020.

Raporty z działalności kliniki przesyłane są co pół roku do Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie. To na podstawie sprawozdań FUPP wraz z „Rzeczpospolitą” tworzą rankingi, które oceniają przede wszystkim działalność dodatkową poradni.

- Mijający rok akademicki bez wątpienia zapisze się w naszej pamięci jako niezwyczajny i pełen niepokojów. Praca zdalna, zdalne udzielanie porad prawnych, wymagały więcej  - niż w normalnych warunkach - czasu i wysiłku. Los oraz izolacja zmusiły nas do zupełnie nowych form nauczania, działania oraz udzielania bezpłatnych porad prawnych – zauważa Edyta Rzadkowska, koordynator ds. Klinki Prawa. 

Tegoroczny ranking studenckich poradni prawnych jest już szóstym, ogłoszonym przez „Rzeczpospolitą" i Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

Na pierwszym miejscu rankingu znalazł się, podobnie jak w zeszłym roku Uniwersytet Warszawski, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (awans z 2. miejsca) oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (awans z 4. miejsca).

Srebrny medal trafił do Uniwersytetu Opolskiego (w ubiegłym roku na pierwszym miejscu), Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uczelni Łazarskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu w Białymstoku.

Na trzeciej lokacie uplasowała się Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytet Jagielloński.

W tekście „Rzeczpospolitej” podsumowującym ranking czytamy miedzy innymi: „– Kliniki prawa działają w Polsce już bez mała 25 lat. Przez ten czas absolwentami programu studenckich poradni prawnych zostało ponad 24 tysiące studentów prawa. Dziś żaden dziekan ani nawet rektor nie ma wątpliwości, że działalność studenckich poradni prawnych jest ważna ze względów społecznych. Idea ta stała się również synonimem nowoczesnego nauczania prawa i jest pożądana na każdej uczelni kształcącej na kierunku prawa – mówi Filip Czernicki, prezes Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych.

I podkreśla, że studenci chcący pomagać nie tylko uczą się wrażliwości społecznej, ale także lepiej poznają specyfikę zawodu i co najważniejsze dowiadują się, jak zdobytą wiedzę zastosować w praktyce.”

Mnóstwo pracy, świetne efekty

W mijającym roku akademickim 2020/21 Klinika Prawa działająca pod kierownictwem dr Magdaleny Gołowkin - Hudały z Wydziału Prawa i Administracji  UO podjęła szereg dodatkowych działań, które wpływają na jej ewaluację.

Poradnia zorganizowała m.in. IV OKN „Dyskryminacja i jej przeciwdziałanie. Teoria i praktyka”, Maraton Pisania Listów z Amnesty International, „Warsztaty pisania pism procesowych” dla studentów działających także w klinice, była patronem i współorganizatorem Kazusonaliów (ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przy udziale Rady Studenckiej WPiA UO, którego celem było rozwijanie umiejętności praktycznych studentów poprzez analizę tzw. studium przypadków i podjęcia próby zaproponowania ich rozwiązania z punktu widzenia prawnika).

Poradnia była partnerem XVIII Opolskiego Festiwalu Nauki, w ramach którego studenci działający w klinice zorganizowali w formie on-line symulację rozprawy.

Klinika Prawa współpracuje z różnymi instytucjami oraz wspiera podopiecznych w zakresie świadczenia bezpłatnej pomocy prawnej (współpraca oraz kontynuacja porozumień podpisanych z opolskim Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie MOPR, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie PCPR, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej OIK, Powiatowym Urzędem Pracy PUP).

Wśród ważnych należy wyróżnić także działania takie jak: podpisanie Porozumienia z Centrum Wsparcia Psychologiczno – Terapeutycznego UO oraz Stowarzyszeniem Twoja Fabryka Marzeń (w zakresie udzielania pomocy specjalistycznej osobom zgłaszającym się do ww. jednostek); współpraca z Centrum Seniora w Opolu dla którego studenci poradni opracowali szereg odpowiedzi na pytania prawne seniorów (dot. min. darowizn, testamentu, spadku, dziedziczenia).

Studenci sekcji karnej przygotowali prelekcję online dla uczniów PSP nr 6 im. T. Kościuszki w Brzegu pt. "Małoletni jako pokrzywdzony i małoletni jako sprawca czynów zabronionych".

Klinika Prawa WPiA UO wspiera oraz dzieli się doświadczeniami z Wydziałem Lekarskim w tworzeniu studenckiej kliniki zdrowia. Do Kliniki Prawa WPiA UO odsyłani są także klienci z punktów nieodpłatnej pomocy prawnej działających w Opolu.

Podczas pandemii opolska klinika podjęła wiele działań umożliwiających zdalne udzielanie porad prawnych m.in. przypięcie aliasu do uniwersyteckiego konta koordynatora ds. Kliniki Prawa - dla klientów zwracających się elektronicznie po poradę prawną, przygotowanie punktu poboru oświadczeń dla klientów kliniki, którzy nie mają możliwości w czasie pandemii wydrukować dokumentu, utworzenie linku na platformie Google Meet oraz kont na potrzeby spotkań on-line z klientami kliniki, opracowanie instrukcji dla studentów dot. zdalnej pracy w klinice, utworzenie i wyposażenie gabinetu na WPiA UO na potrzeby spotkań z klientami poradni.   

Serdecznie gratulujemy Klinice Prawa trzymania wysokiego poziomu!

 

 

.