Zakończyła się IV edycja Legii Akademickiej na naszej uczelni

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zakończyła się IV edycja Legii Akademickiej na naszej uczelni

23 czerwca 2021 r. w auli  przy ulicy Oleskiej odbyła się ceremonia zakończenia tegorocznej IV edycji Legii Akademickiej. Na uroczystości wręczenia certyfikatów ukończenia części teoretycznej, modułu podstawowego i podoficerskiego obecni byli goście: prorektor UO prof. Izabella Pisarek, szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego płk Dariusz Kaminiów oraz oficer WSzW Opole kpt. Tomasz Golec.

Uroczystość zorganizował koordynator i wykładowca Legii Akademickiej Uniwersytetu Opolskiego mjr rez. dr Jacek Taborski.

Ceremonii wręczenia certyfikatów dokonał szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Opolu wraz z panią prorektor.

Certyfikaty otrzymało 25 studentów i studentek Uniwersytetu Opolskiego. Dzięki nim będą mogli wziąć udział w praktycznych ćwiczeniach w ośrodkach szkoleniowych i jednostkach wojskowych; ćwiczenia odbędą się  podczas wakacji w dwóch turnusach. Studenci będą mieli możliwość wziąć udział w module podstawowym (21 dni), zakończonym przysięgą wojskową i awansem na starszego szeregowego oraz w kolejnym module podoficerskim, po którym otrzymają awans na kaprala.

JT

13
13
13
8
8
8
8
8
8
8
8
.