8,8 mln zł na Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Opolskiego

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: 8,8 mln zł na Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Opolskiego

Foto: Archiwum. 10 lipca 2020 roku. Podpisanie umowy dot. utworzenia Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa USK. Sygnowali ją dyrektor generalny szpitala Dariusz Madera oraz  marszałek województwa opolskiego Andrzej Buła

Pierwsze na Opolszczyźnie Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Opolskiego powstanie w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. To projekt uczelni i szpitala, który zapewni naukowcom pomoc w realizacji medycznych przedsięwzięć badawczych. Niemal 8,8 mln zł dofinansowania na jego realizację przyznała właśnie Agencja Badań Medycznych.

CWBK zostanie ulokowane w sąsiedztwie Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa USK w Opolu, powstającym z dofinansowaniem unijnym, w wysokości ponad 17 mln zł, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Pod potrzeby jednego i drugiego centrum zaadoptowany zostanie budynek dawnej szpitalnej pralni. 

- Dzięki kompatybilności tych projektów w wysokospecjalistycznym opolskim ośrodku będziemy mogli zaproponować profesjonalną kadrę wspierającą naukowców z Uniwersytetu Opolskiego w przygotowywaniu dokumentacji i zabieganiu o sfinansowanie przedsięwzięć badawczych z obszaru medycyny – ocenia Dariusz Madera, dyrektor generalny USK. – Ze wsparcia CWBK korzystać będą pracownicy naukowi wszystkich klinik Uniwersytetu Opolskiego ulokowanych nie tylko w naszym, ale i innych opolskich szpitalach. To bardzo dobra informacja dla nas, dla pacjentów i dla Uniwersytetu Opolskiego – wskazuje dyrektor Madera.

 -To bardzo dobra wiadomość – podkreśla prof. dr hab. Marek Masnyk, rektor Uniwersytetu Opolskiego. – Centrum Wsparcia Badań Klinicznych UO to uzupełnienie swoistej inwestycyjnej triady realizowanej i planowanej na bazie USK; myślę tu o Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych – Chorobach Sercowo-Naczyniowych i Chorobach Kręgosłupa (obiekt po dawnej pralni szpitalnej jest już przebudowywany na ten cel) i planowanym Centrum Sercowo – Naczyniowym. Blisko 9 mln zł z ABM to będą z pewnością dobrze wykorzystane pieniądze – nie tylko przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny, ale i inne placówki medyczne w województwie. Jako uczelnia i właściciel największego w regionie szpitala musimy się rozwijać, a CWBK da nam możliwość prowadzenia badań naukowych na wysokim poziomie. Centrum będzie niezwykle ważną bazą dla naszych naukowców, dla Instytutu Nauk Medycznych.

Uniwersytet Opolski w doborowym towarzystwie

Agencja Badań Medycznych przeznaczyła ponad 54 mln zł na stworzenie kolejnych wyspecjalizowanych Centrów Wsparcia Badań Klinicznych (CWBK), które dołączą do Polskiej Sieci Badań Klinicznych. W 2020 r. w ramach pierwszego konkursu dofinansowanie otrzymało 10 ośrodków.

Inicjatywa stworzenia Centrów Wsparcia Badań Klinicznych ma na celu uatrakcyjnienie rynku badań klinicznych w Polsce, co przyczyni się do zwiększenia szansy pacjentów na dostęp do nowoczesnych, innowacyjnych terapii, częstszego wyboru przez sponsorów ośrodków badawczych w naszym kraju, a także wzrostu liczby realizowanych badań. Nowopowstałe Centra pozwolą na lepszą koordynację badań klinicznych w Polsce.

W ramach konkursu dotyczącego tworzenia i rozwoju Centrów Wsparcia Badań Klinicznych do Agencji Badań Medycznych wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę ponad 72 mln zł. Wśród beneficjentów wybranych w obecnym konkursie, znalazło się 6 podmiotów:

·                   Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

·                   Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

·                   Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie, 

·                   4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu,

·                   Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

·                   Uniwersytet Opolski w Opolu.

Wybrane jednostki dysponują znakomitą kadrą profesorów, mają olbrzymi wolumen pacjentów i leczą często niezwykle trudne przypadki.

EHL, BŁ

.