Zapraszamy na orientalistykę chrześcijańską – jedyny taki kierunek w Polsce

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Zapraszamy na orientalistykę chrześcijańską – jedyny taki kierunek w Polsce

Dziekan WT ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO   

Wydział Teologiczny to nie tylko teologia. Od nowego roku akademickiego 2021/2022 można tu studiować również orientalistykę chrześcijańską - jedyny taki kierunek w Polsce.

W swych założeniach proponowany kierunek ma zaznajomić studentów z bogatą problematyką chrześcijan Orientu (głównie Azji) i kontekstem ich życia oraz uczynić z absolwentów ekspertów mogących angażować się zarówno w przedsięwzięcia pomocowe, jak również edukacyjne, związane z problematyką chrześcijańskiego Wschodu.

Program studiów zawiera bogaty wachlarz przedmiotów z dziedziny nauk teologicznych, humanistycznych i społecznych, który umożliwia wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalistów poszczególnych dziedzin nie tylko z Wydziału Teologicznego, ale także innych Wydziałów UO oraz ośrodków naukowych. 

Chociaż studia będą miały formę stacjonarnych studiów licencjackich, to jednak w dużej mierze (ok. 50 proc.) będą prowadzone online; ponadto, aby ułatwić do nich dostęp ludziom pracującym, zajęcia będą odbywać się głównie popołudniami.

Do studiowania orientalistyki, teologii, teologii kanonicznej i turystyki na Wydziale Teologicznym zaprasza jego dziekan, ks. dr hab. Mateusz Rafał Potoczny, prof. UO.

ZOBACZ FILM

 

.