Udane warsztaty grupy roboczej FORTHEM Diversity&Inclusion

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Udane warsztaty grupy roboczej FORTHEM Diversity&Inclusion

W ramach grupy roboczej FORTHEM Diversity&Inclusion pod koniec kwietnia odbyły się dwie sesje warsztatowe, w których zaangażowane były osoby ze wszystkich siedmiu współpracujących uczelni.

Przedsięwzięcie koordynował uniwersytet w Mainz, natomiast interaktywne warsztaty dla międzynarodowej grupy studentów i studentek prowadziła pełnomocniczka ds. równego traktowania w Uniwersytecie Opolskim, dr Marzanna Pogorzelska.

Pierwsze zajęcia dotyczyły kulturowej różnorodności, stereotypów, dyskryminacji i mikroagresji, natomiast podczas drugiej sesji osoby uczestniczące skupiły się na wymianie osobistych doświadczeń i dyskusji nad sposobami przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku akademickim.

W tej części zajęć stworzono plakaty obrazujące problemy związane z nierównym traktowaniem oraz dyskutowano o uczelni jako miejscu włączającym, akceptującym różnorodność kulturową. Wśród postulatów grupy osób uczestniczących w zajęciach szczególnie mocno akcentowano m.in. kwestie szkoleń dla kadry akademickiej z zakresu równego traktowania oraz uwzględnianie potrzeb studentów i studentek związanych z ich religią, niepełnosprawnościami i transpłciowością.

Ważny wątek dyskusji dotyczył dyskryminacji ze względu na płeć, zarówno w kontekście seksistowskiego języka, jak i „szklanego sufitu”, ograniczającego rozwój zawodowy kobiet.

Udana współpraca uczelni podczas warsztatów będzie miała swój ciąg dalszy – pod koniec maja zespół roboczy spotyka się ponownie, aby zdecydować o dalszych działaniach nawiązujących do dyskutowanych postulatów.

.