Uwaga! Dodatkowa rekrutacja w ramach programu ERASMUS+

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Uwaga! Dodatkowa rekrutacja w ramach programu ERASMUS+

Aplikować mogą pracownicy, którzy nie mieli okazji wziąć udziału w poprzedniej rekrutacji, ogłoszonej w październiku 2020 r., a także osoby, które nie mają przyznanego miejsca na wyjazd w roku akademickim 2020-2021.

Rekrutacja trwa do 21 maja 2021 r. 

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na wyjazd w celu udziału w szkoleniu (STT). Celem takiego wyjazdu jest podniesienie kompetencji zawodowych pracownika. W przypadku pracowników akademickich cel wyjazdu musi być dobrze umotywowany. Celem wyjazdu nie może być udział w konferencji, sympozjum itp. Wyjazd ma trwać około tygodnia (minimum 2 dni robocze). Dofinansowanie będzie przyznawane na 5 dni pobytu. Wyjazd jest możliwy do różnych instytucji zagranicznych (uczelnia wyższa, fundacja, instytut badawczy) – nie ma wymogu posiadania umowy międzyinstytucjonalnej. Należy przygotować program szkolenia rozpisany na każdy dzień pobytu.

Stawki stypendialne na wsparcie indywidualne oraz wykaz krajów dostępne są pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zasady-alokacji-i-finansowania-KA-103-STA-STT-20-21.pdf

Dokumenty aplikacyjne - wniosek wyjazdowy oraz program szkolenia (Training agreement – na etapie rekrutacji nie wymagamy podpisu przełożonych na programie szkolenia) należy złożyć u przełożonego lub właściwego koordynatora wydziałowego Programu Erasmus+ (http://hello.uni.opole.pl/koordynatorzy/ )

WNIOSEK WYJAZDOWY I PROGRAM SZKOLENIA (TRAINING AGREEMENT) oraz wskazówki do wypełnienia programu szkolenia do pobrania ze strony: http://hello.uni.opole.pl/formularze-dla-pracownikow-w-celu-udzialu-w-szkoleniu/?et_fb=1

Na dostarczenie kompletu dokumentów:  listy nominacyjnej, wniosku wyjazdowego pracownika, programu szkolenia (training agreement) ze strony przełożonych/wydziałowych koordynatorów Programu Erasmus+ czekamy do 25 maja 2021 r.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do Biura Nauki i Obsługi Projektów (Program Erasmus+) DS Kmicic, ul. Grunwaldzka 31.

Jeśli niemożliwe będzie przekazanie oryginałów dokumentów z uwagi na panującą sytuację epidemiczną, dokumenty mogą zostać przesłane w formie skanów na adres: erasmus@uni.opole.pl  jednak nie później niż do 25 maja 2021 r.

 Dodatkowych informacji udziela Zespół ds. mobilności krótkoterminowych Biura Nauki i  Obsługi Projektów (mgr Magdalena Rudy, erasmus@uni.opole.pl , tel. 77 452 7352).

.