Instytut Chemii UO głównym organizatorem Międzynarodowego Sympozjum QUO VADIS Life Sciences

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę:  Instytut Chemii UO głównym organizatorem Międzynarodowego Sympozjum QUO VADIS Life Sciences

W imieniu Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego zapraszamy na Międzynarodowe Sympozjum QUO VADIS Life Zciences, które odbędzie się, w trybie hybrydowym, w dniach 23-27 czerwca 2021 roku w Opolu.

To naukowe spotkanie to wspólna inicjatywa Instytutu Chemii UO, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego – oddział w Opolu i oddział w Poznaniu, łącząca w jedno naukowe wydarzenie XII Polską Konferencję Chromatograficzną (PKChrom 2021), XIII Międzynarodową Konferencję Naukową „Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2021” (IC 2021) oraz II Międzynarodową Konferencję Analizy Jonowej (ICIA2021).

Wszystkie te konferencje stanowią kontynuację wieloletniej tradycji spotkań naukowców z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, których celem jest prezentacja nowych kierunków rozwoju i najnowszych osiągnięć oraz interesujących aplikacji z obszaru różnorodnych procedur analitycznych, w tym szczególnie metod chromatograficznych, elektroforetycznych, spektrometrii mas i technik pokrewnych.

Konferencja QUO VADIS Life Sciences Opole 2021 stanowi najważniejsze tegoroczne wydarzenie naukowe z zakresu chemii analitycznej w skali kraju, i jedno z najważniejszych w Europie. Rangę konferencji potwierdza fakt objęcia jej patronatem przez Europejskie Towarzystwa Chemiczne (EuChemS), Komitet Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Chemiczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału przedstawicieli środowiska akademickiego oraz specjalistów z laboratoriów nieakademickich. Będzie to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązania współpracy.

Konferencja będzie się odbywała w trybie hybrydowym: na kampusie UO oraz wirtualnie w sieci. Wszystkie szczegóły odnośnie aktualnej listy zaproszonych prelegentów oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie konferencji http://opoleconference2021.wch.uni.opole.pl/.

Termin nadsyłania streszczeń mija 10 maja 2021.

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. Anna Poliwoda, prof. UO

.