W najbliższy czwartek 6 maja kolejne czwartkowe spotkanie z nauką

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: W najbliższy czwartek 6 maja kolejne czwartkowe spotkanie z nauką

Dr Rafał Wielki. Archiwum prywatne

Podczas najbliższego czwartkowego spotkania z nauką 6 maja dr Rafał Wielki z Wydziału Prawa i Administracji opowie o tym, jak dowiedzieć się, że ktoś popełnił przestępstwo.

Widzimy się na facebooku: https://fb.me/e/BdiiCyMz

Dr Wielki będzie mówił o problematyce analizy dowodowej oraz interpretacji wyników badań kryminalistycznych. Bardzo ważne są tu kwestie metodologiczne związane z ekspertyzą kryminalistyczną i wykorzystaniem w niej elementów statystyki. Coraz liczniejsze przykłady pokazują, że modyfikacja ram kryteriów oceny dowodów może przynosić pozytywne dla wymiaru sprawiedliwości skutki, a np. tzw. podejście bayesowskie pozwala na zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów w toku badań oraz oszacowanie siły dowodów dla różnych scenariuszy przedstawianych przez strony procesowe.

Rafał Wielki już jako student w Kole Kryminalistyki i Kryminologii prowadził warsztaty z identyfikacji zwłok. Obecnie jako opiekun tego koła wprowadza studentów w obszar niesłychanie interesującej sfery nauki, którą reprezentuje.

.