Nowatorski zabieg w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Zdjęcie nagłówkowe otwierające podstronę: Nowatorski zabieg w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym

Zabieg implantacji przeprowadził zespół: prof. Grzegorz Oszkinis, dr n. med. Jacek Hobot i dr Robert Żurawel wraz z anestezjologami dr  Rahimem Saidem i dr Dominikiem Jeziornym, zespołem pielęgniarskim: Elwirą Surmińską, Joanną Machacką  i Renatą Perkowską oraz technikiem Filipem Żuczkiem.   

Pierwszy w Europie Środkowej zabieg implantacji najnowszego stengraftu brzusznego  GORE® EXCLUDER® Conformable, urządzenia do naprawy tętniaka aorty brzusznej z bardzo zagiętą szyją, przeprowadzono w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

- Wykorzystany do zabiegu stengraft GORE® EXCLUDER® Conformable to najnowsze i najbardziej zaawansowane urządzenie do przezskórnej naprawy tętniaków aorty brzusznej - wyjaśnia prof.  Grzegorz Oszkinis, kierownik Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Ogólnej USK.

- Pozwala on na leczenie chorych z bardzo zagiętą szyją tętniaka (60 - 90 stopni) o długości 10 mm, u których do tej pory jedyną możliwością leczenia było wykonanie operacji chirurgicznej. Urządzenie to umożliwia leczenie bardzo trudnych tętniaków aorty brzusznej – podkreśla prof. Oszkinis.

Stengraft to elastyczna rurka z tworzywa sztucznego (metalowe rusztowanie pokryte specjalnym materiałem) wprowadzana do aorty. Celem zabiegu jest wzmocnienie ściany naczynia lub wykonanie nowego połączenia między naczyniami, co ma zapobiec dalszemu ich rozszerzaniu się. Po wszczepieniu stentgraftu pokrywa się on warstwą komórek i staje integralną częścią naczynia.

Zabieg implantacji na sali hybrydowej USK przeprowadził zespół: prof. Grzegorz Oszkinis, dr n. med. Jacek Hobot i dr Robert Żurawel wraz z anestezjologami dr  Rahimem Saidem i dr Dominikiem Jeziornym, zespołem pielęgniarskim: Elwirą Surmińską, Joanną Machacką  i Renatą Perkowską oraz technikiem Filipem Żuczkiem.

- Tętniaki aorty są zagrażającym życiu schorzeniem układu krążenia – zaznacza Grzegorz Oszkinis. – Nie wywołują charakterystycznych objawów klinicznych i rozpoznawane są zazwyczaj przypadkowo i bardzo często w zaawansowanej postaci. Historia naturalna tętniaka aorty prowadzi nieuchronnie do jego powiększania się w czasie, co w konsekwencji powoduje jego pęknięcie. Połowa takich pacjentów umiera przed dotarciem do szpitala, a spośród tych, którzy poddani zostają pilnej operacji przeżywa mniej niż połowa. Natomiast ryzyko zgonu podczas planowej operacji jest dziesięciokrotnie mniejsze i wynosi ok. 5% - porównuje chirurg.

Corocznie w USK z powodu tętniaków aorty brzusznej operowanych jest ok. 150 chorych.

- Analiza mapy zdrowotnej pokazuje, że zachorowalność z powodu chorób układu krążenia w perspektywie najbliższych kilku lat będzie w całym kraju rosła, w województwie opolskim szybciej niż w innych regionach - wskazuje prof. Oszkinis.

Opolski zespół jest jednym z najbardziej prężnych i doskonale współpracujących w zapobieganiu powikłaniom u pacjentów z  tętniakami aorty brzusznej. - Mimo trudnej sytuacji związanej z epidemią SARS-CoV2, liczba operowanych osób z chorobą, która bezpośrednio zagraża życiu, wzrasta. Jest to możliwe dzięki szerokiej współpracy wielu specjalistów Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego – podsumowuje prof. Grzegorz Oszkinis.

Materiał: USK 

.